EN 62368-1 standardı nedir?

EN 62368 (IEC 62368) (TS EN 62368) standardı eski EN 60950 ve 60065 standardı yerine geçmektedir.

TS EN 62368-1 Standardı Bilgi Teknolojisi Ekipmanları ve Ses -Video Ekipmanları için yeni güvenlik standardıdır. IEC 60950-1 ve IEC 60065’ü yerine geçmek için oluşturulmuştur. Tehlike tabanlı, performansa dönük bir standarttır.

TS EN 62368-1 Standardı ve Geçiş Süreci

Sürekli gelişen ve değişen dijital teknoloji sektörü, ileri teknolojili ürünler için güvenlik standartları, revizyonlara uyum sağlayacak şekilde sürekli güncellenmekte ve  geliştirilmektedir.
Bu geçiş evresinde , üreticiler mevcut kullanılan güvenlik standartlarına (TS EN 60065 ve TS EN 60950)  alternatif olan IEC 62368-1’in devam eden gelişim süreci üzerinde durmalıdır.

Avrupa Birliği ülkelerinde resmi geçiş süreci 20.06.2019 tarihinde sona ermektedir. Bu tarihte, eski standartlar EN 60065  ve EN 60950-1 yürürlükten kaldırılacaktır.

IEC 62368-1 standardı geniş bir ürün grubuna hitap etmektedir.

-Bilgisayar, dizüstü bilgisayar / dizüstü bilgisayarlar ve güç kaynakları ve ağ ürünleri: sunucular,  yönlendiriciler,
-Tüketici elektroniği: ev sinema sistemleri, amplifikatörler,  müzik çalarlar ve dijital kameralar.
-Görüntü ve görüntüleme birimleri: monitörler, Televizyonlar ve  projektörler
-Telekomünikasyon ürünleri: kablosuz ve mobil ağ altyapısı ekipmanları
-Telefonlar ve pil ile çalışan cihazları da dahil olmak üzere benzer iletişim ürünleri
-Ofis aletleri: fotokopi makineleri, yazıcılar ve kağıt kırpma makinesi
-Müzik Enstrümanları
-Benzer ses ve video, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünler çeşitleri: evlerde, okullarda, veri işleme merkezlerinde kullanılan cihazlar.

IT ürünleri CE Belgesi bilgi ve hizmet almak için bizimle iletişime geçiniz.

IEC 62368-1

IEC 62368-1 PDF İndir.

Standart Ana Başlıkları;

5.5.9

Dış mekan ekipmanındaki soket çıkışları için korumalar …………………………..


Sayfa 7

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

– 5 –

5.6

Koruyucu iletken ………………………………………. ………………………………… 130

5.6.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 130

5.6.2

Koruyucu iletkenler için gereksinimler …………………………………… …….. 130

5.6.3

Koruyucu topraklama iletkenleri için gereklilikler ……………………………… 131

5.6.4

Koruyucu bağlantı iletkenleri için gereklilikler …………………………….

5.6.5

Koruyucu iletkenler için terminaller …………………………………….. ………….. 134

5.6.6

Koruyucu yapıştırma sisteminin direnci …………………………………… .. 135

5.6.7

Koruyucu topraklama iletkeninin güvenilir bağlantısı ………………………… 137

5.6.8

İşlevsel topraklama …………………………………… ……………………………. 137

5.7

Muhtemel dokunmatik voltaj, akım ve koruyucu iletken akımı ……… 137

5.7.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 137

5.7.2

Ölçüm cihazları ve ağlar …………………………………….. ……………… 138

5.7.3

Ekipman kurulumu, besleme bağlantıları ve toprak bağlantıları 138

5.7.4

Bulunan erişilebilen parçalar ……………………………………. ……………………. 138

5.7.5

Topraklanmış erişilebilir iletken parçalar …………………………………….. …………. 139

5.7.6

Temas akımı ES2 sınırlarını aştığında gerekenler ………………………….

5.7.7

Potansiyel dokunma gerilimi ve dokunma

devreler ……………………………………….. ………………………………………….. …. 139

5.7.8

Dış devrelerden temas akımlarının toplamı …………………………….. 141

5.8

Bataryada geri besleme, yedeklenmiş sarf malzemeleri ………………………………….. .. 143

6

Elektrik kaynaklı yangın …………………………………….. ……………………………………….. 143

6.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 143

6.2

Güç kaynaklarının (PS) ve potansiyel ateşleme kaynaklarının (PIS) sınıflandırılması 143

6.2.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 143

6.2.2

Güç kaynağı devresi sınıflandırmaları …………………………………….. ………….. 144

6.2.3

Potansiyel tutuşma kaynaklarının sınıflandırılması ……………………………………. ….. 147

6.3

Normal çalışma koşullarında ve anormal koşullarda yangına karşı koruma sağlar

çalışma koşulları …………………………………. ………………………………….. 148

6.3.1

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….. 148

6.3.2

Uygunluk kriterleri ………………………………………. …………………………….. 149

6.4

Tek hata koşullarında yangına karşı korunma …………………………………

6.4.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 149

6.4.2

Tutuşma olasılığının azaltılması

PS1 devreleri ………………………………………. ………………………………………

6.4.3

Tutuşma olasılığının azaltılması

PS2 devreleri ve PS3 devreleri ………………………………….. ……………………. 149

6.4.4

PS1 devrelerinde yangın yayılma kontrolü ………………………………….. ……………. 151

6.4.5

PS2 devrelerinde yangın yayılma kontrolü ………………………………….. ……………. 151

6.4.6

PS3 devresinde yangın yayılmasının kontrolü …………………………………. …………… 152

6.4.7

Yakıt malzemelerinin PIS’den ayrılması ………………………………………. 152

6.4.8

Yangın muhafazaları ve yangın bariyerleri ……………………………………. ……………….. 155

6.4.9

Yalıtım sıvısının yanıcılığı ……………………………………. ……………. 160

6.5

İç ve dış kablolama …………………………………….. …………………………. 161

6.5.1

Genel şartlar …………………………………….. …………………………. 161

6.5.2

Bina kablolarına ara bağlantı gereksinimleri. ………………………………. 161

6.5.3

Prizler için dahili kablolama …………………………………… ………………… 161

6.6

Ek donanım bağlantısı nedeniyle yangına karşı koruma sağlar …………… 162

7

Tehlikeli maddelerin yol açtığı yaralanma ………………………………….. …………………… 162

7.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 162

7.2

Tehlikeli maddelere maruz kalmanın azaltılması …………………………………. …. 162


Sayfa 8

– 6 –

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

7.3

Ozona maruz kalma …………………………………… ……………………………………

7.4

Kişisel güvenlik önlemlerinin veya kişisel koruyucu donanımın (EPP) kullanılması

7.5

Öğretim önlemlerinin kullanımı ve talimatlar …………………………………… ….. 163

7.6

Piller ve koruma devreleri ……………………………………. ……………….. 163

8

Mekanik nedenlerle yaralanma …………………………………….. …………………………………. 163

8.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 163

8.2

Mekanik enerji kaynağı sınıflamaları …………………………………….. …………. 163

8.2.1

Genel sınıflandırma ………………………………………. …………………………… 163

8.2.2

MS1 ……………………………………….. ………………………………………….. …….. 165

8.2.3

MS2 ……………………………………… ………………………………………….. …….. 166

8.2.4

MS3 ……………………………………….. ………………………………………….. …….. 166

8.3

Mekanik enerji kaynaklarına karşı korunma ………………………………….. 166 ….

8.4

Keskin kenarlı parçalara karşı koruma … 166

8.4.1

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….. 166

8.4.2

Uygunluk kriterleri ………………………………………. …………………………….. 166

8.5

Hareketli parçalara karşı güvenceler …………………………………….. ……………………. 167

8.5.1

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….. 167

8.5.2

Öğretim gereksinimleri ……………………………………… ……….. 168

8.5.3

Uygunluk kriterleri ………………………………………. …………………………….. 168

8.5.4

Hareketli parça içeren özel ekipman kategorileri ……………………..

8.5.5

Yüksek basınçlı lambalar ……………………………………… …………………………… 173

8.6

Ekipmanın kararlılığı ……………………………………… ………………………………… 174

8.6.1

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….. 174

8.6.2

Statik kararlılık ………………………………………. ……………………………………. 176

8.6.3

Yer değiştirme kararlılığı …………………………………… ……………………………..

8.6.4

Cam slayt testi ……………………………………. ………………………………….. 178

8.6.5

Yatay kuvvet testi ve uygunluk kriterleri …………………………………… … 178

8.7

Bir duvara, tavana veya başka bir yapıya monte edilmiş donanımlar ……………………………… 178

8.7.1

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….. 178

8.7.2

Test yöntemleri …………………………………. ………………………………….. 178

8.7.3

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ……………………………. 180

8.8

Gücü tutun …………………………………….. ………………………………………

8.8.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 180

8.8.2

Test yöntemi …………………………………. …………………………………….

8.9

Tekerlekler veya tekerleklerin takma gereksinimleri ……………………………………. ………. 181

8.9.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 181

8.9.2

Test yöntemi …………………………………. …………………………………….

8.10

El arabaları, standlar ve benzer taşıyıcılar ………………………………. …………………….. 181

8.10.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 181

8.10.2

İşaretleme ve talimatlar ……………………………………… ……………………….. 181

8.10.3

El arabası, stand veya taşıyıcı yükleme testi ve uygunluk kriterleri

8.10.4

El arabası, stand veya taşıyıcı darbe testi ………………………………….. ………………… 183

8.10.5

Mekanik stabilite ………………………………………. ……………………………. 183

8.10.6

Termoplastik sıcaklık kararlılığı ……………………………………. …………. 183

8.11

Kızak rayı monteli ekipmanlar için montaj araçları (SRME) …………………………. 183

8.11.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 183

8.11.2

Gereksinimler ……………………………………… ……………………………….

8.11.3

Mekanik dayanım testi ……………………………………. ……………………….. 184

8.11.4

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ……………………………. 185


Sayfa 9

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

– 7 –

8.12

Teleskop veya çubuk antenleri …………………………………….. ……………………….. 185

9

Termal yanma yaralanması ……………………………………… ………………………………………….. … 185

9.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 185

9.2

Termal enerji kaynağı sınıflandırmaları …………………………………….. …………….. 186

9.2.1

TS1 ……………………………………… ………………………………………….. …….. 186

9.2.2

TS2 ……………………………………… ………………………………………….. …….. 186

9.2.3

NT3 ……………………………………… ………………………………………….. …….. 186

9.3

Dokunma sıcaklığı limitleri ……………………………………. ……………………………. 186

9.3.1

Gereksinimler ……………………………………… …………………………………..

9.3.2

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 186

9.4

Termal enerji kaynaklarına karşı korunma önlemleri ……………………………………. ………. 187

9.5

Koruma önlemleri için gerekenler ……………………………………. ………………………. 188

9.5.1

Güvenlik …………………………………….. …………………………… 188

9.5.2

Öğretim …………………………………… …………………………. 188

9.6

Kablosuz güç vericileri için gereksinimler ………………………………….. ……. 188

9.6.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 188

9.6.2

Yabancı cisimlerin belirtilmesi ……………………………………. ……………. 189

9.6.3

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 191

10 Radyasyon ………………………………………. ………………………………………….. …………….. 192

10.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 192

10.2

Radyasyon enerjisi kaynağı sınıflandırmaları …………………………………….. …………… 192

10.2.1

Genel sınıflandırma ………………………………………. …………………………. 192

10.2.2

RS1 ……………………………………… ………………………………………….. …….. 193

10.2.3

RS2 ……………………………………… ………………………………………….. …….. 194

10.2.4

RS3 ……………………………………….. ………………………………………….. …….. 194

10.3

Lazer radyasyonuna karşı korunma önlemleri …………………………………… ………………….. 194

10.4

Optik radyasyona karşı koruma

(LED tipleri dahil) ……………………………………. ………………………………….. 194

10.4.1

Genel şartlar …………………………………….. …………………………. 194

10.4.2

Ekler için gerekenler ……………………………………. ………………….. 196

10.4.3

Öğretim …………………………………… ……………………….. 196

10.4.4

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ………………………….. 19

10.5

X ışınımına karşı korunma önlemleri ……………………………………. ……………………….. 198

10.5.1

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….. 198

10.5.2

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ………………………….. 19

10.5.3

Test yöntemi …………………………………. ……………………………………

10.6

Akustik enerji kaynaklarına karşı korunma ………………………………….. …….. 199

10.6.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 199

10.6.2

Sınıflandırma ……………………………………….. …………………………………. 200

10.6.3

Doza dayalı sistemler için gereksinimler …………………………………… ……….. 201

10.6.4

Ölçüm yöntemleri …………………………………….. …………………………. 201

10.6.5

İnsanların korunması ……………………………………. …………………………… 202

10.6.6

Dinleme cihazları için gereklilikler (kulaklık, kulaklık vb.) ………….. 202

Ek A (bilgi amaçlı) Bu belge kapsamındaki ekipman örnekleri ………….. 204

Ek B (normatif) Normal çalışma koşulu testleri, anormal çalışma koşulu

testler ve tek hata durumu testler …………………………………… ……………………………… 205

B.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 205

B.1.1

Uygulanabilirlik testi …………………………………… ……………………………….. 205

B.1.2

Test türü ……………………………………. ………………………………………


Sayfa 10

– 8 –

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

B.1.3

Test örnekleri …………………………………. …………………………………..

B.1.4

İlgili verilerin incelenmesi ile uygunluk …………………………………… …… 205

B.1.5

Sıcaklık ölçümü koşulları ……………………………………… ……… 205

B.2

Normal çalışma koşulları ……………………………………… ………………………. 20

B.2.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 206

B.2.2

Besleme frekansı …………………………………….. ………………………………

B.2.3

Besleme gerilimi …………………………………….. ……………………………….. 20

B.2.4

Normal çalışma voltajları ……………………………………. ……………………… 206

B.2.5

Giriş testi ………………………………………. ………………………………………….. . 207

B.2.6

Çalışma sıcaklığı ölçüm koşulları ……………………………. 20

B.2.7

Normal çalışma koşullarında akü şarjı ve deşarjı

B.3

Simüle edilmiş anormal çalışma koşulları …………………………………….. …………. 208

B.3.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 208

B.3.2

Havalandırma açıklıklarının örtülmesi …………………………………….. ………………. 209

B.3.3

DC eller polarite testi …………………………………….. ………………………….. 210

B.3.4

Voltaj seçicinin ayarlanması …………………………………… ………………………. 210

B.3.5

Çıkış terminallerinde maksimum yük ……………………………………. …………….. 210

B.3.6

Batarya kutuplarının tersi ……………………………………… ………………………. 210

B.3.7

Ses yükseltici anormal çalışma koşulları ………………………………… 210

B.3.8

Anormal çalışma koşullarında ve sonrasında uyum kriterleri ………… 210

B.4

Simüle edilmiş tek arıza koşulları …………………………………….. …………………….. 210

B.4.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 210

B.4.2

Sıcaklık kontrol cihazı ……………………………………… ……………….. 211

B.4.3

Motor testleri …………………………………….. …………………………………….

B.4.4

İşlevsel yalıtım ………………………………………. ………………………….. 211

B.4.5

Borularda ve yarı iletkenlerde kısa devre ve elektrotların kesilmesi ….. 212

B.4.6

Pasif bileşenlerin kısa devre veya bağlantısını kesme ……………………….

B.4.7

Bileşenlerin sürekli çalışması …………………………………….. ………… 212

B.4.8

Tek hata durumları sırasında ve sonrasında uyumluluk kriterleri ……………………….. 213

B.4.9

Tek hata koşullarında akü şarjı ve boşalma ……………… 213

Ek C (normatif) UV radyasyonu ………………………………… ……………………………….. 21

C.1

Ekipmandaki malzemelerin UV radyasyonundan korunması …………………………..

C.1.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 214

C.1.2

Gereksinimler ……………………………………… …………………………………. 21

C.1.3

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 214

C.2

UV ışık şartlandırma testi ……………………………….. …………………………….. 215

C.2.1

Test cihazı …………………………………. ………………………………..

C.2.2

Test örneklerinin montajı …………………………………….. ……………………….. 215

C.2.3

Karbon ark ışık maruz kalma testi ………………………………….. …………………… 215

C.2.4

Xenon-ark ışık maruz kalma testi ………………………………….. …………………….. 215

Ek D (normatif) Test jeneratörleri ………………………………….. …………………………….. 216

D.1

Darbe testi jeneratörleri ……………………………………. ………………………………. 216

D.2

Anten arayüzü test jeneratörü …………………………………….. …………………….. 216

D.3

Elektronik puls üreteci ……………………………………. ………………………….. 217

Ek E (normatif) Ses amplifikatörleri içeren ekipmanın test koşulları …………….. 218

E.1

Ses sinyalleri için elektrik enerjisi kaynağı sınıflandırması 218

E.2

Ses yükseltici normal çalışma koşulları ……………………………………. ………. 218

E.3

Ses yükseltici anormal çalışma koşulları ………………………………….. …… 219

Ek F (normatif) Ekipman işaretleri, talimatlar ve talimat korumaları


Sayfa 11

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

– 9 –

F.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 220

F.2

Harf sembolleri ve grafik semboller ……………………………………. ……………… 220

F.2.1’e

Harf sembolleri ………………………………………. ………………………………….

F.2.2

Grafik semboller ………………………………………. ………………………………

F.2.3

Uygunluk kriterleri ………………………………………. …………………………..

F.3

Ekipman markaları ………………………………………. ………………………………..

F.3.1

Ekipman işaretleme yerleri ……………………………………… ………………….. 220

F.3.2

Ekipman tanımlama işaretleri ……………………………………… …………… 221

F.3.3

Ekipman derecelendirme işaretleri ……………………………………….. …………………….. 221

F.3.4

Gerilim ayar cihazı ……………………………………… …………………………. 223

F.3.5

Terminaller ve işletim cihazlarındaki işaretler …………………………………… .. 223

F.3.6

Ekipman sınıflandırması ile ilgili ekipman işaretlemeleri ……………………….

F.3.7

Ekipman IP derecesi işaretlemesi ………………………………………. …………………… 225

F.3.8

Harici güç kaynağı çıkış işareti ……………………………………. ……….. 226

F.3.9

Dayanıklılık, okunaklılık ve işaretlerin kalıcılığı ……………………………..

F.3.10

İşaretlerin kalıcılığını test edin …………………………………. ………….. 226

F.4

Talimatlar ……………………………………… ………………………………………….. …. 226

F.5

Öğretim önlemleri ………………………………………. ……………………………. 227

Ek G (normatif) Bileşenler …………………………………… ………………………………

G.1

Anahtarlar …………………………………….. ………………………………………….. …….. 230

G.1.1 Madde

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 230

G.1.2

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….

G.1.3

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 231

G.2

Röleler ……………………………………… ………………………………………….. ……….. 231

G.2.1

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….

G.2.2

Aşırı yük testi …………………………………. ……………………………………. 232

G.2.3

Diğer ekipmana güç sağlayan röle kontrol konnektörleri

Madde G.2.4’e

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 232

G.3

Koruyucu cihazlar ………………………………………. ……………………………………. 232

G.3.1

Termal kesikler …………………………………….. ……………………………………..

G.3.2

Termal bağlantılar ………………………………………. ……………………………………

G.3.3

PTC termistörleri ……………………………………… ……………………………….. 23

G.3.4

Aşırı akım koruyucu cihazlar ……………………………………… ……………….. 235

G.3.5

G.3.1 ila G.3.4’te bahsedilmeyen koruma bileşenleri ……………………….

G.4

Konektörler ……………………………………….. ………………………………………….. …. 235

G.4.1

Gümrükleme ve kayma mesafesi gereksinimleri ………………………………

G.4.2

El konektörleri ………………………………………. ……………………………… 23

G.4.3

Ana konektörler dışındaki konektörler ……………………………………. ……. 236

G.5

Yara bileşenleri ………………………………………. ………………………………….

G.5.1

Yara bileşenlerinde tel yalıtımı …………………………………. ………… 236

G.5.2

Dayanıklılık testi …………………………………….. ………………………………….

G.5.3

Transformatörler ……………………………………… ……………………………………

G.5.4

Motorlar ……………………………………… ………………………………………….. …. 246

G.6

Tel yalıtımı …………………………………….. ………………………………………….. 250

G.6.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 250

G.6.2

Emaye sarma teli yalıtımı …………………………………….. ……………. 251

G.7

Elleri kablolar verir ……………………………………… …………………………………. 25

G.7.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 251

G.7.2

Kesit alanı ……………………………………… ………………………….. 25


Sayfa 12

– 10 –

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

G.7.3 Merkezden

Ayrılmaz güç kaynağı için kordon ankrajları ve gerilim azaltıcı

kablolar ……………………………………… ………………………………………….. …… 254

G.7.4

Kablo girişi ………………………………………. ………………………………………….. 255

G.7.5

Sökülemez kablo bükülme koruması …………………………………… …………. 255

G.7.6

Kablolama alanı sağlayın ……………………………………… ……………………………. 256

G.8

Varistörler ……………………………………….. ………………………………………….. …….. 257

G.8.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 257

G.8.2

Yangına karşı korunma önlemleri ……………………………………… …………………………. 258

G.9

Entegre devre (IC) akım sınırlayıcıları ………………………………….. …………………. 260

G.9.1

Gereksinimler ……………………………………… ……………………………………….. 260

G.9.2

Test programı …………………………………….. ……………………………………. 260

G.9.3

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ……………………………. 261

G.10 ​​Dirençler …………………………………….. ………………………………………….. ………. 261

G.10.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 261

G.10.2

Koşullandırma ……………………………………… …………………………………… 26

G.10.3

Direnç testi …………………………………… …………………………………… 262

G.10.4

Gerilim dalgalanma testi ……………………………………… ……………………………… 26

G.10.5

Dürtü testi …………………………………….. …………………………………… 26

G.10.6

Aşırı yük testi …………………………………. …………………………………. 26

G.11 Kondansatörler ve RC üniteleri ………………………………….. ……………………………….. 26

G.11.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 262

G.11.2

Kondansatörlerin ve RC ünitelerinin koşullandırma …………………………………… ……… 262

G.11.3

Kapasitör seçimi için kurallar …………………………………….. ………………….. 263

G.12 Optocouplers ……………………………………. ………………………………………….. …. 263

G.13 Basılı panolar ……………………………………. ………………………………………….. … 264

G.13.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 264

G.13.2

Kaplamasız basılı panolar ……………………………………… ……………………….. 264

G.13.3

Kaplamalı baskılı panolar ……………………………………… …………………………. 264

G.13.4

Aynı iç yüzeydeki iletkenler arasındaki yalıtım …………………… 26

G.13.5

Farklı yüzeylerdeki iletkenler arasındaki yalıtım …………………………… 266

G.13.6

Kaplamalı basılı panolarda yapılan testler ……………………………………. ………………… 266

G.14 Terminal terminallerinde kaplamalar ………………………………….. ……………………… 268

G.14.1

Gereksinimler ……………………………………… …………………………………. 26

G.14.2

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 268

G.15 Basınçlı sıvı dolgulu bileşenler ………………………………….. ………………….. 269

G.15.1

Gereksinimler ……………………………………… …………………………………. 26

G.15.2

Test yöntemleri ve uygunluk kriterleri ……………………………………. ………… 269

G.15.3

Uygunluk kriterleri ………………………………………. …………………………….. 270

Bir kondansatör boşalma işlevi (ICX) içeren G.16 IC …………………………….. …. 270

G.16.1

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….. 270

G.16.2

Testler ……………………………………… ………………………………………….. …… 270

G.16.3

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ……………………………. 271

Ek H (normatif) Telefon zil sesleri için kriterler ……………………………….. …….. 272

H.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 272

H.2

Yöntem A ……………………………………… ………………………………………….. …….. 272

H.3

B Yöntemi …………………………………….. ………………………………………….. …….. 275

H.3.1

Zil sesi ………………………………………. …………………………………. 27

H.3.2

Cihazın açılması ve gerilimin izlenmesi ………………………………….. ………. 275


Sayfa 13

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

– 11 –

Ek I (bilgi amaçlı) Aşırı gerilim kategorileri (bkz. IEC 60364-4-44) ……………………………… 277

Ek J (normatif) Yalıtımlı yalıtımsız kullanım için yalıtımlı sargı telleri ………… 278

J.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 278

J.2

Testleri yazın …………………………………. ………………………………………….. ……. 278

J.2.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 278

J.2.2

Elektrik gücü …………………………………….. ……………………………….. 27

J.2.3

Esneklik ve bağlılık ……………………………………… ……………………….. 279

J.2.4

Isı şoku …………………………………….. ……………………………………… 279

J.2.5

Büküldükten sonra elektrik kuvvetinin tutulması …………………………………. ….. 280

J.3

Üretim sırasında test etme ……………………………………… ……………………….. 280

J.3.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 280

J.3.2

Kıvılcım testi …………………………………….. ………………………………………….. 280

J.3.3

Örnekleme testi …………………………………….. ………………………………….

Ek K (normatif) Güvenlik kilitleri ………………………………….. ………………………….. 28.

K.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 281

K.1.1

Genel şartlar …………………………………….. ………………………….

K.1.2

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 281

K.2

Emniyet kilitleme mekanizmasının bileşenleri ……………………………. 281

K.3

Yanlışlıkla çalışma modunun değiştirilmesi ………………………………….. ……………… 282

K4

Kilitleme geçersiz kılma ……………………………………… ……………………….. 282

K.5

Arıza güvenliği ……………………………………… ………………………………………….. ………. 282

K.5.1

Gereksinim ……………………………………… …………………………………..

K.5.2

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 282

K.6

Mekanik olarak çalıştırılan güvenlik kilitleri …………………………………….. …………… 283

K.6.1

Dayanıklılık gereksinimi …………………………………….. ………………………. 283

K.6.2

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 283

K.7

Kilitleme devresi yalıtımı ……………………………………… ……………………………. 28.

K.7.1

Temas boşlukları ve kilitleme devresi elemanları için ayırma mesafeleri ……….. 283

K.7.2

Aşırı yük testi …………………………………. …………………………………..

K.7.3

Dayanıklılık testi …………………………………….. …………………………………. 28

K.7.4

Elektrik gücü testi ……………………………………. ………………………….. 28.

Ek L (normatif) Cihazların bağlantısını kesin ………………………………… ……………………….. 285

L.1

Genel şartlar …………………………………….. ………………………………. 285

L.2

Kalıcı olarak bağlı ekipman ……………………………………… ………………… 285

L.3

Enerjili kalan parçalar …………………………………….. …………………………. 285

L.4

Tek fazlı donanım …………………………………….. ……………………………… 285

l.5

Üç fazlı donanım …………………………………….. ……………………………… 28.

azaltır.6

Bağlantı kesme cihazları olarak geçiş yapar …………………………………….. ……………………… 286

L.7

Bağlantı kesme cihazları olarak fişler …………………………………… ………………………… 286

L.8

Birden fazla güç kaynağı ……………………………………. ……………………………… 28.

L.9

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ………………………………….. 287

Ek M (normatif) Akü içeren ekipmanlar ve koruma devreleri …………. 288

M.1

Genel şartlar …………………………………….. ………………………………. 288

M.2

Pillerin ve hücrelerinin güvenliği …………………………………… ……………………… 288

M.2.1

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….. 288

M.2.2

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ……………………………. 288

M.3

Ekipman içerisinde sağlanan aküler için koruma devreleri …………………….. 288

M.3.1

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….. 288


Sayfa 14

– 12 –

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

M.3.2

Test yöntemi …………………………………. ……………………………………… 289

M.3.3

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ……………………………. 297

M.4

Portatif ikincil lityum içeren ekipman için ek korumalar

pil ……………………………………… ………………………………………….. ……….. 290

M.4.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 290

M.4.2

Şarj önlemleri …………………………………. ………………………….. 297

M.4.3

Yangın muhafazası …………………………………… …………………………………… 291

M.4.4

İkincil lityum pil içeren ekipmanın düşme testi ……………… 291

M.5

Taşıma sırasında kısa devre nedeniyle yanma tehlikesi ……………………………….. ……… 292

M.5.1

Gereksinimler ……………………………………… …………………………………. 299

M.5.2

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 293

M.6

Kısa devrelere karşı korunma önlemleri ……………………………………. …………………….. 293

M.6.1

Gereksinimler ……………………………………… …………………………………. 299

M.6.2

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ……………………………. 293

M.7

Kurşun asit ve NiCd pillerden patlama riski ………………………………… .. 293

M.7.1

Patlayıcı gaz konsantrasyonunu önleyen havalandırma …………………………. 293

M.7.2

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 294

M.7.3

Havalandırma testleri …………………………………. ………………………………… 297

M.7.4

İşaretleme gereksinimi …………………………………….. ………………………….. 299

M. 8

Harici akü kaynaklarından dahili tutuşmaya karşı koruma

sulu elektrolit ile ……………………………………. …………………………….. 298

M.8.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 298

M.8.2

Test yöntemi …………………………………. ……………………………………… 298

M.9

Elektrolit dökülmesini önleme ……………………………………. ………………………. 301

M.9.1

Elektrolit dökülmesine karşı koruma …………………………………….. …………… 301

M.9.2

Elektrolitin dökülmesini önleyen tepsi ……………………………………. ………. 301

M.10 Öngörülebilir makul suiistimali önlemek için talimatlar …………………………….. 301

Ek N (normatif) Elektrokimyasal potansiyeller (V) …………………………………. ……………… 303

Ek O (normatif) Sızıntı mesafelerinin ve açıklıkların ölçülmesi ………………….. 304

Ek P (normatif) İletken nesnelere karşı korunma ………………………………… …. 311

P1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 311

P2

Girişe veya giriş sonuçlarına karşı korunma … 311

P.2.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 311

P.2.2

Yabancı bir nesnenin girişine karşı korunma önlemleri ………………………………….. …. 311

P.2.3

Yabancı bir nesnenin girilmesinin sonuçlarına karşı korunma …………… 312

P3

Dahili sıvıların dökülmesine karşı koruma sağlar …………………………………… …….. 314

P.3.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 314

P.3.2 şeklindedir

Dökülme sonuçlarının tespiti …………………………………….. ……. 314

P.3.3

Dökülme emniyetleri ………………………………………. …………………………… 314

P.3.4

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ……………………………. 315

P4

Metalize kaplamalar ve parçaları sabitleyen yapıştırıcılar …………………………………… .. 315

P.4.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 315

P.4.2

Testler ……………………………………… ………………………………………….. …… 315

Ek Q (normatif) Bina kablolamasıyla ara bağlantıya yönelik devreler ……………… 317

S.1

Sınırlı güç kaynağı ……………………………………. ………………………………… 317

Q.1.1

Gereksinimler ……………………………………… ………………………………….. 317

Q.1.2

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 317

S.2

Dış devrelerin testi – eşleştirilmiş iletken kablosu …………………………………. …. 318

Ek R (normatif) Sınırlı kısa devre testi ……………………………….. ……………………… 319


Sayfa 15

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

– 13 –

R.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 319

A.2

Test kurulumu ………………………………………. ………………………………………….. ……. 319

R.3

Test yöntemi …………………………………. ………………………………………….. …. 319

R.4

Uygunluk kriterleri ………………………………………. …………………………………..

Ek S (normatif) Isıya ve yangına dayanıklılık testleri ……………………………… ……….. 321

S.1

Yangın ve ekipman için yanıcılık testi

sabit durum gücünün 4.000 W’ı geçmediği yerlerde ………………………….. 321

S.2

Yangın ve yangın bariyeri bütünlüğü için yanıcılık testi ………………………. 322

S.3

Bir yangın muhafazasının tabanı için yanıcılık testleri ………………………………… .. 323

S.3.1

Numunelerin montajı ……………………………………… …………………………… 323

S.3.2

Test yöntemi ve uygunluk kriterleri ……………………………………. …………. 323

S.4

Malzemelerin yanıcılık sınıflandırması …………………………………… ……………. 324

S.5

Yangın için yanıcılık testi

4,000 W’ı aşan güç durumu …………………………………… ……………………….. 325

Ek T (normatif) Mekanik dayanım testleri …………………………………. ………………….. 327

T.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 327

T.2

Kararlı kuvvet testi, 10 N …………………………………… …………………………………. 327

T.3

Sabit kuvvet testi, 30 N …………………………………… …………………………………. 327

T.4

Kararlı kuvvet deneyi, 100 N …………………………………… ……………………………….. 327

T.5

Sabit kuvvet testi, 250 N …………………………………… ……………………………….. 327

T.6

Muhafaza darbe testi ……………………………………… …………………………………

T.7

Test bırak ………………………………………. ………………………………………….. ……… 328

T.8

Gerilim azaltma testi ……………………………………. ………………………………………

T.9

Cam çarpma testi ……………………………………… …………………………………….

T.10

Cam parçalanma testi ……………………………………. …………………………….. 329

T.11

Teleskop veya çubuk antenler için test …………………………………. ……………….. 330

Ek U (normatif) CRT’lerin mekanik dayanımı ve etkilere karşı korunması

patlamanın …………………………………. ………………………………………….. ……………….. 331

U.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 331

U.2

Doğası gereği korunmayan CRT’ler için test yöntemi ve uygunluk kriterleri …………. 332

U.3

Koruyucu ekran ………………………………………. …………………………………… 332

Ek V (normatif) Erişilebilir parçaların tespiti ………………………………. ………… 333

V.1

Erişilebilir ekipman parçaları …………………………………….. ………………………. 333

V.1.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 333

V.1.2

Test yöntemi 1 – Birleşik test probları ile test edilen yüzeyler ve olasılıklar ……… 333

V.1.3

Test yöntemi 2 – Düz eklemsiz test probları ile test edilen açıklıklar ……….. 333

V.1.4

Test yöntemi 3 – Fişler, jaklar, konektörler ………………………………… ………. 336

V.1.5

Test yöntemi 4 – Yuva açıklıkları …………………………………… ………………….. 336

V.1.6

Test yöntemi 5 – Sıradan bir kişi tarafından kullanılması amaçlanan terminaller …….. 337

V.2

Erişilebilir parça kriteri ……………………………………… …………………………….. 338

Ek W (bilgilendirici) Hüküm ve koşulların karşılaştırılması … 339

W.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 339

W.2

Terimlerin karşılaştırılması ……………………………………. …………………………………. 339

Ek X (normatif)

AC ellerine bağlanan devreler 420 V tepe (300 V RMS) değerini aşmayan ………………….. 356

Ek Y (normatif) Dış mekan muhafazaları için inşaat şartları …………………….

Y.1

General ……………………………………… ………………………………………….. ………. 358

Y.2

UV ışınlarına karşı direnç …………………………………….. ………………………….. 358

Y.3

Korozyona karşı direnç ……………………………………… ……………………………… 358


Sayfa 16

– 14 –

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

Y3.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 358

Y.3.2

Test cihazı …………………………………. …………………………………..

Y.3.3

Su – doymuş kükürt dioksit atmosferi ……………………………..

Y.3.4

Test prosedürü …………………………………….. …………………………………..

Y.3.5

Uygunluk kriterleri ………………………………………. ……………………………… 360

Y.4

Contalar ……………………………………….. ………………………………………….. ……… 360

Y.4.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 360

Y.4.2

Conta testleri …………………………………… …………………………………….

Y.4.3

Çekme dayanımı ve uzama testleri ………………………………….. ………… 360

Y.4.4

Sıkıştırma testi …………………………………….. ………………………………. 361

Y.4.5

Yağ direnci …………………………………… …………………………………..

Y.4.6

Güvence demek ………………………………………. …………………………………

Y.5

Ekipmanın dış mekan muhafazasında korunması ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 363

Y.5.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 363

Y.5.2

Nemden koruma ……………………………………. ……………………….. 363

Y.5.3

Su püskürtme testi ……………………………………. …………………………………. 364

Y.5.4

Bitkilerden ve haşaratlardan korunma ……………………………………. …………….. 366

Y.5.5

Aşırı tozdan koruma …………………………………….. ………………… 367

Y.6

Panoların mekanik dayanımı …………………………………….. ………………….. 367

Y.6.1

General ……………………………………… ………………………………………….. .. 367

Y.6.2

Darbe testi …………………………………….. ………………………………………

Kaynakça ……………………………………… ………………………………………….. ……………… 369

Şekil 1 – Ağrı ve yaralanma için üç bloklu model ……………………………….. ……………………. 24

Şekil 2 – Güvenlik için üç blok modeli …………………………………. ……………………………. 25

Şekil 3 – Elektrikle indüklenen ağrı veya yaralanma için şematik ve model ………………………… 30

Şekil 4 – Elektrik kaynaklı ağrı veya yaralanmalara karşı koruma modeli ……………………. 30

Şekil 5 – Elektrik kaynaklı yangın modeli ………………………………. ……………………….. 31

Şekil 6 – Yangına karşı korunma modelleri …………………………………. ………………………. 32

Şekil 7 – Termik kaynaklı yaralanma için şematik ve model ………………………………. ……… 34

Şekil 8 – Termik kaynaklı yaralanmalara karşı koruma modeli ………………………………. …. 34

Şekil 9 – Sıradan bir insanın 1. sınıf bir enerji kaynağına karşı korunması için model …….. 69

Şekil 10 – Sıradan bir insanın sınıf 2 enerjisine karşı korunması için model

kaynak ……………………………………….. ………………………………………….. ……………………… 69

Şekil 11 – Sıradan bir insanın sınıf 2 enerjisine karşı korunması için model

normal kişi hizmet koşullarında kaynak …………………………………… ……………… 69

Şekil 12 – Sıradan bir insanın sınıf 3 enerjisine karşı korunması için model

kaynak ……………………………………….. ………………………………………….. ……………………….. 70

Şekil 13 – Sınıf 1 enerjisine karşı eğitimli bir kişinin korunması için model

kaynak ……………………………………….. ………………………………………….. ……………………….. 70

Şekil 14 – Eğitimli bir insanın sınıf 2 enerjisine karşı korunmasına yönelik model

kaynak ……………………………………….. ………………………………………….. ……………………….. 70

Şekil 15 – Eğitimli bir kişinin sınıf 3 enerjisine karşı korunmasına yönelik model

kaynak ……………………………………….. ………………………………………….. ……………………….. 71

Şekil 16 – Becerikli bir kişinin sınıf 1 enerji kaynağına karşı korunması için model ………… 71

Şekil 17 – Uzman bir kişinin sınıf 2 enerji kaynağına karşı korunması için model ………… 71

Şekil 18 – Becerikli bir kişinin sınıf 3 enerji kaynağına karşı korunması için model ………… 71


Sayfa 17

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

– 15 –

Şekil 19 – Yetenekli bir kişinin korunması için model

ekipman servisi koşulları sırasında …………………………………. ……………………………

Şekil 20 – Kanca Testi ………………………………….. ………………………………………….. ………. 79

Şekil 21 – Gerilim ve akım için ES limitlerini gösteren çizim ………………………………. .. 81

Şekil 22 – Kombine Akım ve DC akım için maksimum değerler ……………………….. 83

Şekil 23 – Kombine AC voltajı ve DC voltajı için maksimum değerler ……………………… 83

Şekil 24 – İç iletken parçaları çıplak tutmak için temas gereklilikleri …………………………….. 87

Şekil 25 – Mandrel ……………………………………. ………………………………………….. ………. 112

Şekil 26 – Mandrelin başlangıç ​​konumu ………………………………….. …………………………….. 113

Şekil 27 – Mandrelin son konumu ………………………………….. ……………………………… 113

Şekil 28 – Metal folyonun yalıtım malzemesi üzerindeki konumu ……………………………….. ………….. 113

Şekil 29 – Katı yalıtım için elektriksel dayanım test cihazı örneği ………………… 121

Şekil 30 – Test voltajının uygulama noktaları …………………………………. ……………………… 122

Şekil 31 – Dış devre ile toprak arasındaki ayrımı test edin ………………………. 125

Şekil 32 – Tek fazlı ekipmanın temas akımı için devre testi

Şekil 33 – Üç fazlı ekipmanın akımı için devre testi ……………………………. 141

Şekil 34 – En kötü durumda arıza için güç ölçümü ……………………………….. …………….. 145

Şekil 35 – En kötü durumda güç kaynağı hatası için güç ölçümü

Şekil 36 – Güç kaynağı sınıflandırmasının gösterimi …………………………………. ………….. 147

Şekil 37 – Bir PIS’den minimum ayrılma gereksinimleri ………………………………. …….. 153

Şekil 38 – Bir PIS’den genişletilmiş ayırma gereksinimleri ………………………………… …….. 153

Şekil 39 – Bir yangın bariyeri kullanıldığında bir PIS’den sapma ayrılması gereklilikleri

Şekil 40 – Üst, alt ve yan açıklıkların belirlenmesi …………………………….. ……. 156

Şekil 41 – Üst açıklıklar ……………………………………. ………………………………………….. .. 157

Şekil 42 – Alt açıklıklar ……………………………………. ……………………………………… 158

Şekil 43 – Düz bölme konstrüksiyonu …………………………………… …………………………….. 158

Şekil 44 – PIS yörüngesi aşağı doğru ………………………………….. …………………………….. 159

Şekil 45 – Plastik olmayan malzemelerden yapılmış fan kanatlarını hareket ettirmek için sınırlar …………………….. 165

Şekil 46 – Plastik malzemeden yapılmış fan kanatlarını hareket ettirmek için sınırlar …………………………… 165

Şekil 47 – Çelik disk ………………………………….. ………………………………………….. …….. 189

Şekil 48 – Alüminyum halka ……………………………………. ………………………………………….. 190

Şekil 49 – Alüminyum folyo ……………………………………. ………………………………………….. .. 191

Şekil 50 – Spektral tehlike için uyarı etiketi örneği

bölgeler ……………………………………… ………………………………………….. …………………….. 198

Şekil D.1 – 1.2 / 50 ands ve 10/700 voltages voltaj puls üreteci …………………………. …….. 216

Şekil D.2 – Anten arayüzü test jeneratörü devresi ……………………………….. ……………. 217

Şekil D.3 – Elektronik bir puls üreteci örneği ………………………………. …………… 217

Şekil E.1 – Geniş bant gürültü ölçümü için bant geçiren filtre …………………………… ….. 219

Şekil F.1 – Öğretim örneği ……………………………….. ……………….. 228

Şekil G.1 – Aritmetik ortalama sıcaklığın belirlenmesi ……………………………….. … 241

Şekil G.2 – Gerilim testi ………………………………….. ………………………………………….. … 246

Şekil G.3 – Isıl yaşlanma zamanı …………………………………. …………………………………. 26

Şekil G.4 – Kaplama katmanları için aşınma direnci testi …………………………….. …………. 268

Şekil H.1 – Zil sesinin tanımı ve ritim döngüsü ……………………………… ……… 273


Sayfa 18

– 16 –

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

Şekil H.2 – Kayan zil sinyali için I TS1 limit eğrisi …………………………….. ………….. 274

Şekil H.3 – Zirve ve tepeden tepeye akımlar …………………………….. ……………………….. 274

Şekil H.4 – Zil voltajı açma kriterleri ………………………………… …………………………… 276

Şekil M.1 – Mesafe için çeşitli yük akımları için nominal kapasitenin bir işlevi var

Ben (mA / Ah) …………………………………….. ………………………………………….. ………………………. 301

Şekil O.1 – Dar oluk ………………………………….. ………………………………………….. . 304

Şekil O.2 – Geniş oluk ………………………………….. ………………………………………….. …. 305

Şekil O.3 – V şeklinde oluk ………………………………… ………………………………………

Şekil O.4 – Bağlantısız iletken bölüme müdahale ………………………………… ………….. 305

Şekil O.5 – Kaburga …………………………………… ………………………………………….. …………….. 305

Şekil O.6 – Dar oluklu açılmamış mafsal ……………………………….. ……………….. 306

Şekil O.7 – Geniş oluklu açılmamış derz ……………………………….. ………………….. 306

Şekil O.8 – Dar ve geniş oluklara sahip açılmamış bağlantı ……………………………….. …… 306

Şekil O.9 – Dar girinti ………………………………….. ………………………………………….. . 307

Şekil O.10 – Geniş girinti ………………………………….. ………………………………………….. … 307

Şekil O.11 – Terminallerin çevresini kaplama …………………………………. ………………………….. 308

Şekil O.12 – Basılı kabloların üzerine kaplama ………………………………… …………………………. 308

Şekil O.13 – İzolasyon malzemesi muhafazasındaki ölçümlere örnek …………….. 309

Şekil O.14 – Çok katmanlı baskılı levhalarda çimentolu derzler …………………………….. ……… 309

Şekil O.15 – İzolasyon bileşiği ile doldurulmuş cihaz ……………………………….. ……………. 310

Şekil O.16 – Bölünmüş bobin ………………………………….. ………………………………….. 310

Şekil P.1 – Tasarımların kesit örnekleri

dikey giriş ………………………………………. ………………………………………….. ………………. 312

Şekil P.2 – Panjurların enine kesit örnekleri

dikey girişi engelle ……………………………………… ………………………………………….. ……. 312

Şekil P.3 – Yabancı cisim girişi için iç hacim lokusu ……………………………… ……….. 313

Şekil S.1 – Yangın açıklıklarının / yangın muhafazasının veya yangın bariyerinin yüzeyinin …………………………… 323

Şekil T.1 – Küre kullanarak darbe testi ………………………………. ……………………………….

Şekil V.1 – Çocukların erişebileceği ekipman için birleştirilmiş test probu ……………. 334

Şekil V.2 – Çocukların erişemeyeceği ekipman için birleştirilmiş test probu

Şekil V.3 – Künt sondası ………………………………….. ………………………………………….. …… 336

Şekil V.4 – Kama probu ………………………………….. ………………………………………….. … 337

Şekil V.5 – Terminal probu ………………………………….. ………………………………………….. . 338

Şekil Y.1 – Conta testi ………………………………….. ………………………………………….. …… 362

Şekil Y.2 – Su püskürtme testi püskürtme kafası boruları …………………………….. …………………….. 365

Şekil Y.3 – Su püskürtme testi püskürtme başlığı ………………………………. ………………………….. 366

Tablo 1 – Enerji sınıfına cevap ………………………………….. ……………………………….. 24

Tablo 2 – Vücuda müdahale örnekleri veya enerji kaynaklarına verilen hasar ……….. 25

Tablo 3 – Veri koruma elemanlarının örnekleri ………………………………… …………………. 29

ES1 ve ES2 Tablo 4 – Kararlı durum ES1 ve ES2 için elektriksel enerji kaynağı sınırları ……………………….. 82

Tablo 5 – Kondansatörün elektriksel enerji kaynağı sınırları ………………………………. .. 84

Tablo 6 – Tek darbeler için voltaj sınırları …………………………………. …………………………… 85

Tablo 7 – Tek darbeli akım limitleri …………………………………. …………………………… 85


Sayfa 19

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

– 17 –

Tablo 8 – Minimum hava aralığı mesafesi ………………………………… ………………………………… 88

Tablo 9 – Malzemeler, bileşenler ve sistemler için sıcaklık sınırları ……………………….

Tablo 10 – 30 kHz’e kadar frekanslara sahip voltajlar için minimum açıklıklar ………………….. 96

Tablo 11 – Frekansları 30 kHz’in üzerinde olan gerilimler için minimum boşluklar …………………. 97

Tablo 12 – Ellerin voltajları aktarıyor …………………………………. ……………………………….. 98

Tablo 13 – Dış devre geçici voltajları ………………………………….. …………………… 100

Tablo 14 – İstenilen dayanma gerilimini kullanarak minimum boşluklar …………………………..

Tablo 15 – Elektrik gücü test voltajları ………………………………….. ……………………….. 103

Tablo 16 – Açıklıklar ve test voltajları için çarpım faktörleri …………………………..

Tablo 17 – Temel yalıtım ve ilave malzemeler için minimum sürtünme mesafeleri

mm cinsinden yalıtım ……………………………………… ………………………………………….. ………….. 107

Tablo 18 – Daha yüksek frekanslar için minimum kaçak uzaklık değerleri (mm olarak)

30 kHz ve 400 kHz’e kadar ………………………………… ………………………………………….. …. 108

Tablo 19 – Ayrılmayan katmanlardaki yalıtım testleri ………………………………. …………… 111

Tablo 20 – Yaygın olarak kullanılan bazı malzemeler için elektrik alan kuvveti E P …………………….. 115

Tablo 21 – Elektrik alanı arızası değeri için azaltma faktörleri E P

daha yüksek frekanslar ………………………………………. ………………………………………….. ………. 116

Tablo 22 – Elektrik alanı arızası değeri için azaltma faktörleri E P

ince malzemeler için daha yüksek frekanslar ……………………………………. …………………………….

Tablo 23 – Yalıtım direnci değerleri ………………………………….. ……………………….. 117

Tablo 24 – Dahili kablo tesisatı izolasyonu ile mesafe ………………………………… ……….. 118

Tablo 25 – Geçici gerilimlere dayanarak elektriksel dayanım testleri için voltajlar testi …………….. 120

Tablo 26 – Çalışmanın doruğuna dayanarak elektriksel dayanım testleri için voltajlar testi

gerilimler ve tekrarlanan tepe gerilimler ………………………………….. ……………………………. 120

Tablo 27 – Geçici aşırı gerilimlere dayanarak elektriksel dayanım testleri için voltajlar testi ……… 120

Tablo 28 – Elektriksel dayanım testleri için test değerleri ………………………………. …………………. 123

Tablo 29 – Direnç uygulamaları için testlere genel bakış ………………………………… …………… 128

Tablo 30 – Daha güçlü güvenlik önlemleri için koruyucu topraklama iletken boyutları

kalıcı olarak bağlı ekipman ……………………………………… ………………………………. 131

Tablo 31 – Bakır iletkenlerin minimum koruyucu bağlama iletken boyutu ………………. 133

Tablo 32 – Koruyucu iletkenler için uçların boyutları ………………………………. ………… 135

Tablo 33 – Test süresi, eller bağlı donanımlar ………………………………… ………….. 136

Tablo 34 – Yalıtım sıvılarına ilişkin Uygulanabilir IEC standartlarının listesi ……………………. 160

Tablo 35 – Çeşitli mekanik enerji kaynakları kategorileri için sınıflandırma ………………. 164

Tablo 36 – Gereksinimlere ve testlere genel bakış …………………………………. ………………….. 175

Tablo 37 – Vidalara uygulanacak tork ………………………………… ……………………….. 180

Tablo 38 – Erişilebilir parçalar için temas sıcaklığı sınırları ………………………………… ………. 187

Tablo 39 – Radyasyon enerjisi kaynağı sınıflandırmaları ………………………………… …………….. 192

Tablo 40 – Her tehlike için IEC 62471’e (tüm parçalar) göre izin verilen radyasyon seviyesi

……………………………………… ………………………………………….. ………………………. 195

Tablo 41 – Ekipmanın tehlike ile ilgili risk grubu işareti ………………………………. …….. 197

Tablo 42 – Kontrol Önlemlerine İlişkin İşaretleme ve Rehberliğe İlişkin Açıklamalar

Tablo C.1 – UV ışınlarına maruz kaldıktan sonra asgari mülkiyet tutma sınırları ……………………………… . 214

Tablo D.1 – Şekil D.1 ve Şekil D.2 için Bileşen değerleri …………………………. ……….. 217

Tablo E.1 – Ses sinyali elektrik enerjisi kaynağı sınıfları ve güvenlik önlemleri …………………..


Sayfa 20

– 18 –

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

Tablo F.1 – Öğretim elemanı tanımı ve örnekleri …………………………… 228

Tablo F.2 – İşaretlere, talimatlara ve talimatlara ilişkin koruma örnekleri ……………… 229

Tablo G.1 – Tepe dalgalanma akımı …………………………………. ……………………………………

Tablo G.2 – Çevrim başına sıcaklık testi ve test süresi (gün) …………………………… …… 237

Tablo G.3 – Sargılar ve motor sargıları için sıcaklık sınırları

(motor aşırı yük testi dışında) ………………………………… ……………………….. 240

Tablo G.4 – Çalışmanın doruğuna dayanan elektriksel dayanım testleri için voltajlar testi

gerilimler …………………………………… ………………………………………….. ……………………. 242

Tablo G.5 – FIW Değerleri

mine değerine göre gerilimler artar …………………………………… …………………….. 245

Tablo G.6 – Aşırı yük testlerinin çalıştırılması için sıcaklık sınırları ………………………………. ………. 247

Tablo G.7 – İletkenlerin Boyutları …………………………………. …………………………………… 253

Tablo G.8 – Gerilim azaltma testi kuvveti ………………………………… …………………………………. 25

Tablo G.9 – Terminaller tarafından kabul edilecek iletken ebatları aralığı ……………………………. 256

Tablo G.10 – Varistör aşırı yükü ve geçici aşırı voltaj testi ………………………………. … 259

Tablo G.11 – Entegre devre (IC) akım sınırlayıcıları için performans test programı ………….. 261

Tablo G.12 – IEC 60384-14’e göre kapasitör değerleri …………………………….. ……….. 263

Tablo G.13 – Kaplanmış baskı levhaları için minimum ayırma mesafeleri

Tablo G.14 – Basılı panolardaki yalıtım ………………………………… …………………………. 266

Tablo I.1 – Aşırı gerilim kategorileri ………………………………….. ……………………………….. 27

Tablo J.1 – Mandrel çapı ………………………………….. ……………………………………… 279

Tablo J.2 – Fırın sıcaklığı ………………………………….. ……………………………………

Tablo M.1 – akım değerleri bir şamandıra ve bir boost faktörler f g f s ve gerilimleri U şamandıra

ve U artırma ……………………………………… ………………………………………….. …………………. 296

Tablo O.1 – X’in Değeri …………………………………. ………………………………………….. ………. 304

Tablo S.1 – Doğal olarak sınırlı güç kaynakları için sınırlamalar …………………………….. ………….. 317

Tablo Q.2 – Doğal olarak sınırlandırılmayan güç kaynakları için sınırlar (aşırı akım koruyucu

cihaz gerekli) ……………………………………… ………………………………………….. …………… 318

Tablo S.1 – Köpüklü malzemeler ………………………………….. …………………………………… 32

Tablo S.2 – Sert malzemeler ………………………………….. ………………………………………….. .. 324

Tablo S.3 – Çok ince malzemeler …………………………………. …………………………………….

Tablo T.1 – Darbe kuvveti ………………………………….. ………………………………………….. …… 329

Tablo T.2 – Son parça testi için tork değerleri ……………………………… ……………………….. 330

Tablo W.1 – IEC 60664-1: 2007’deki terimlerin ve tanımların karşılaştırılması ve

IEC 62368-1 ……………………………………. ………………………………………….. ………………… 340

Tablo W.2 – IEC 61140: 2016 ve IEC 62368-1’deki terimlerin ve tanımların karşılaştırılması ……… 342

Tablo W.3 – IEC 60950-1: 2005’teki terimlerin ve tanımların karşılaştırılması ve

IEC 62368-1 ……………………………………. ………………………………………….. ………………… 345

Tablo W.4 – IEC 60728-11: 2016’daki terimlerin ve tanımların karşılaştırılması

IEC 62368-1 ……………………………………. ………………………………………….. ………………… 349

Tablo W.5 – IEC 62151: 2000 ve IEC 62368-1’deki terimlerin ve tanımların karşılaştırılması ……. 351

Tablo W.6 – IEC 60065: 2014 ve IEC 62368-1’deki terimlerin ve tanımların karşılaştırılması ……. 353

Tablo X.1 – AC’ye bağlı devrelerde izolasyon için alternatif minimum boşluklar

420 V tepe (300 V RMS) değerini aşmayan eller …………………………….. ……………………… 356

Tablo X.2 – AC’ye bağlı devrelerde yalıtım için ek açıklıklar

420 V pikini (300 V RMS) aşan ………………………………. …………………………………


Sayfa 21

IEC 62368-1: 2018 © IEC 2018

– 19 –

Tablo Y.1 – Kirlilik derecesi ortamları arzı örnekleri …………………….. 363