LVD Alçak Gerilim Drektifi Testleri

LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Testinin temel amacı kullanıcıyı elektriksel akım ve yangın tehlikesinden korumaktır.LVD Alçak Gerilim Direktifi Yönetmeliğinin amacı, ulusal pazarın sürmesini sağlarken piyasadaki elektrikli cihazların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst seviyede koruyan yeterliliklere sahip olmasına ilişkin kriter ve kontrolleri belirlemektir

IP Koruma Sınıfı Testleri

IP Koruma Sınıfı Testleri; Tüm elektrikli ve elektronik ürünlerde IP (Ingress Protection) sınıfı son derece mühim bir bilgilendirme kodudur. IP koruma seviyesi, bu cihazların dış etkenlere karşı ne derece dayanıklı olduğunu anlatan koruma sınıfıdır. Elektrikli ve elektronik bir ürün imal eden firmalar , bu cihazların hangi çevresel şartlar altında güvenli çalıştığını test etmek, net olarak…

EMC Elektromanyetik Uyumluluk Testleri

EMC (Electromagnetic Compatibility) : Türkçesi “elektromanyetik uyumluluk” olarak tanınmaktadır. Kelime anlamında da belirtildiği gibi herhangi bir cihazın yaymış olduğu manyetik dalgaların standartlarda belirtilen kriterleri karşılaması temeline dayanmaktadır. Ülkemizde tasarımın son adımına gelmiş cihazlar Test edilmek üzere EMC test laboratuvarlarına iletilir.

EN 71 Oyuncak Güvenliği Testleri

Oyuncak ve Kırtasiye Ürünleri Güvenliği Direktifinin amacı, çocukların davranışları öngörülerek, kullanım esnasında doğabilecek tehlikeleri belirleyerek bu tehlikelerin sebep olacağı zararları ortadan kaldırmaktır. Oyuncak Güvenliği Direktifinde uygulanan test standartlarının tamamı EN-71 testleri olarak adlandırılmaktadır.

RoHS Testleri

2002/95/EC Direktifi ve 2011/65/EU Direktifi (RoHS 2)
ROHS elektronik PCB kartlarda veya  malzemelerde yasaklı maddelerin belirlenen kriter üzerinde bulunmamasını şart koşan bir yönetmeliktir. Elektronik ürünlerin güvenliğinin yükseltilmesini ve tehlikeli ve yasaklı maddelerin doğaya karışmasını önlenmesini hedeflemektedir.

iK Testleri

IK Darbe Dayanım Testleri
Avrupa standardı olan EN 62262 elektrikli cihazların harici mekanik darbelere karşı koruma derecelerini belirten uluslararası rakamsal bir sınıflandırmadır. İçeriğini dışarıdan gelen etkilerden korumak için bir mahfazanın dayanımını belirlemeyi sağlar.Kinetik enerjisinin darbelere karşı mukavemetine göre cihazları sınıflandırmayı sağlamaktadır.

ECE Testleri (E İşareti)

E işareti, ECE uygunluk işareti şeklinde de adlandırılmakla ile birlikte, onaylanmış kompenentler dahilinde motorlu taşıtların Avrupa Birliği kapsamında kara yollarında taşıması gereken şartları sağladığını belirten işaretleme ve sertifikalandırma çalışmasıdır.

PAH Testleri

(PAH)Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, organik bileşiklerin eksik yanması ile meydana gelen, zehirlenme ve kansere sebebiyet veren organik bileşiklerdir. Endüstriyel atıklar, zirai ilaçlar, sigara dumanı ve baca gazları gibi zararlı bileşenler çevreye yayılmakta ve su, hava, toprak hatta gıdalara karışmaktadır.

Yangın Dayanım ve Tepki Testleri

AB Standardı EN 13501-1, Tüm Ürünler Ve Yapı Elemanları İçin Yangın Derecelendirme Prosedürüne Karşılık Vermektedir. EN 13501-1  Standardına Göre Yangına Tepki; Bir Ürünün, Belirli Şartlar Etkisinde Maruz Kaldığı Bir Yangına Kendi Ayrışmasına Katkıda Bulunmasıdır.