Elektrikli ve elektronik eşya ihracatı yapan Firmalar için RoHS Belgesi Zorunluluğu

  AB ülkeleri ve AB Gümrük Birliği anlaşması olan ülkelere Elektrikli ve elektronik eşya ihracatı yapan Firmalar için RoHS Belgesi Zorunluluğu;  Elektrikli ve elektronik eşyaların (EEE) imalatında çok sayıda kimyasal hammadde kullanılmaktadır. Bu hammaddeler içerisinde bulunan ağır metaller ve yasaklı maddelerin doğaya karışmaları durumunda insan sağlığına ve ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar verebilmekteler. Günümüzde teknolojinin…

Detaylar

Oyuncak CE Belgesi

Oyuncaklarda CE Belgesi Türkiye’de 2002 yılından bu yana ile AB arasında gümrük birliğini tesis eden yönetmeliklerce belirlenmiş direktifler kapsamına giren ürünlerin CE işareti olmadan üretilmesi ve piyasaya sürülmesi yasaktır. AB direktifi kapsamına giren ürünün CE işareti taşımadan satışa sunulmuş olması “ Güvensiz Ürün” şartlarının oluşması için yeterlidir. Oyuncak CE belgelendirmesi zorunlu olan ürünler grubundadır. Oyuncaklarda…

Detaylar

EN 62368-1 (IEC 62368-1) standardı yürürlüğe girdi

Bilgi Teknoloji cihazlarında uygulanan güvenlik standardı güncellendi Bilgi Teknoloji cihazı üreten, ihraç eden ve ithalatını yapan firmalar ürün güvenliği kapsamında değerlendirilen EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik  standardının yürürlükten kaldırıldığından haberdar değiller. Bilgi teknoloji cihazı olarak tanımlanan bilgisayar, dizüstü bilgisayar / bu cihazlarda kullanılan güç kaynakları, sunucular,  yönlendiriciler, ev sinema sistemleri, amplifikatörler,  müzik çalarlar,…

Detaylar

EN 62368-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı Standardı

IEC/EN 62368-1 Audio/Video, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Donanımı – Bölüm 1: Güvenlik Kuralları (Eski IEC/EN 60950-1) (IEC) Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafınca hazırlanan IEC/EN 62368-1 standardı, beyan gerilimi 600 V geçmeyen elektrik enerjisi ile çalışan ticari cihazlar, bunlara bağlı ekipman ve aksesuarları kapsayan ve pil, batarya veya şebeke enerjisi ile beslenen bilgi teknolojisi cihazları için geçerlidir.…

Detaylar

Aydınlatma Ürünlerinde CE Belgelendirme Süreci Nasıl İşlemekte?

Aydınlatma sektöründe CE işaretlemesi konusunda genel izlenim Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere gönderilecek ürünlerin CE işaretlemesinin gerektiğidir. Aslında ihraç edilmeyecek dahi olsa ürünün gerekliliklerinin yerine getirilerek CE işaretlemesinin yapılması zorunludur. Sanayi ve Teknoloji bakanlığı bünyesinde yapılan piyasa gözetiminde ürünlerin CE işareti taşıyıp, taşımadığına bakılmakta ve bu doğrultuda uyarı ve yaptırımlarda bulunulmaktadır. CE işareti AB ülkeleri ve yine…

Detaylar

CE Belgesi TSE Belgesi Yerine Geçer mi ?

CE Belgesi aslında belge değildir bir işarettir, ülkemizde CE İşareti konseptini daha çok CE Belgesi olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır. CE Belgesi kapsamına giren bütün ürünler için bir kalite göstergesi olmayıp , üreticinin sunmuş olduğu ürünün Avrupa Birliği Yönetmeliklerine göre asgari güvenlik seviyesinin uygunluğunun kanıtıdır. CE kapsamına giren bir ürün piyasaya sunulacak ise 4703 sayılı kanun…

Detaylar

Avrupa Direktifleri Nedir? Ne işe yarar?

  Avrupa direktifleri, bütün üreticilerin yapmış olduğu ürünlerinde CE İşareti’ ne sahip olmadan önce yapmaları gerekli olan kanunları temsil eder ve varılması gereken amaç veya politikayı nizam eder. Bütün direktifler bir yıl ve bir tane tanımlayıcı numara ile tanımlanabilir. Örneğin, Alçak Gerilim Direktifi (LVD) 2014/35/EU kimliği ile tanımlanır,  bunun anlamı Avrupa direktifinin 2014 yılında 35.…

Detaylar

CE Belgesi veya İşaretlemesi Hangi Ürünler İçin Uygulanır?

CE Belgesi veya İşaretlemesi Hangi Ürünler İçin Uygulanır?   Avrupa Birliğinde bulunan ülkelerde satışı yapılacak ürünlerin sahip olması gereken CE işareti veya belgesi; kozmetik, gıda, tekstil gibi ürünler geçerli olmayı, elektrik ya da elektronik aksama sahip olan ürünler için zorunludur. Elektronik cihazlar, Tıbbi cihazlar, sanayide kullanılan elektrikli cihazlar gibi ürün gruplarının Avrupa Birliğinde satışa sunulabilmesi…

Detaylar

CE İşaretlemesi Neden Önemlidir?

CE İşaretlemesi Neden Önemlidir? Bir ürünün CE işaretlemesi yapılırken üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğinin analizi yapılır ve bu sonuçlara göre gerekli tedbirler ve önlemler alınır. CE işaretlemesi yapılan bir makinenin kullanım talimatlarına uygun olarak çalıştırılması durumunda iş kazasına sebep olma ihtimali oldukça düşüktür. Makinenin iş kazasına sebep…

Detaylar

Elektrikli ürünlerde Uluslararası standartlara uygunluk nasıl sağlanır? Uygulanan Başlıca direktifler nelerdir?

Elektrikli ürünlerde Uluslararası standartlara uygunluk nasıl sağlanır? Uygulanan Başlıca direktifler nelerdir? Teknolojinin gelişmesi ve elektriğin yaşamımızda temel yapı taşı haline gelmesi sonucunda, elektrik ile çalışan teçhizat-cihaz ve makinaların birbirlerini etkileme olasılığı yüksektir. İnsan, hayvan ve çevre ile etkileşimde olan elektrikli ürünlerin zarar vermemesi için güvenlik önlemlerinin tasarlanması ve ilgili standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Ürünlere…

Detaylar