IEC/EN 62368-1 Audio/Video, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Donanımı – Bölüm 1: Güvenlik Kuralları (Eski IEC/EN 60950-1)

(IEC) Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafınca hazırlanan IEC/EN 62368-1 standardı, beyan gerilimi 600 V geçmeyen elektrik enerjisi ile çalışan ticari cihazlar, bunlara bağlı ekipman ve aksesuarları kapsayan ve pil, batarya veya şebeke enerjisi ile beslenen bilgi teknolojisi cihazları için geçerlidir. Aynı zamanda güç kaynağı dikkate alınmaksızın, telekomünikasyon altyapı cihazı ve terminal cihazı olarak tasarlanmış bilgi teknolojisi cihazlarını da konu almaktadır. Ayrıca bu standart, bilgi teknolojisi cihazları ile birlikte kullanımı düşünülen kompenent  ve alt sistemler içinde uygulanmaktadır.

IEC 62368-1

IEC/EN 62368-1 standardı, enerji kaynaklarını klase eden, bu kaynaklara önlemler tasarlayan, bu önlemlerin hayata geçirilmesi ve gereklilikleri konusunda yön gösteren  bir ürün güvenliği standardıdır. Belirlenen güvenlik önlemleri, kişi sağlığını korumayı ve herhangi bir yangın esnasında maddi hasar olasılığını asgariye indirmeyi amaçlamaktadır. Standart, sıradan, eğitimli ve uzman kişiler olarak tanımlanan 3 tür insanın korunmasına yönelik kurallar içermektedir. Özellikle belirtilmediği sürece bu kurallar sıradan kişinin gereksinimlerini dikkate alır. Sıradan kişi tanımının içine  sadece cihaz kullanıcıları değil bu cihazlara ulaşımı olan veya doğası gereği cihazlara yakın kişileri kapsamaktadır.

Bu güvenlik  standardı ülkemizde TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından “TS EN 62368-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı – Bölüm 1: Güvenlik kuralları” başlıkla yayınlanmıştır. Bu standart daha önceki yıllarda uygulanan TS EN 60950-1 standardının yerine geçmiştir.

Optimum Test deneyimli kadrosu ile standardizasyon deneyleri kapsamına IEC/ EN 62368-1 hizmet vermektedir.

Anahtar Kelimeler: IEC 62368-1; TS EN 62368-1 testi; EN 62368-1; IEC 62368-1 Testi; TS EN 62368-1 Testi

Leave a Comment