Bilgi Teknoloji cihazlarında uygulanan güvenlik standardı güncellendi

Bilgi Teknoloji cihazı üreten, ihraç eden ve ithalatını yapan firmalar ürün güvenliği kapsamında değerlendirilen EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik  standardının yürürlükten kaldırıldığından haberdar değiller.

Bilgi teknoloji cihazı olarak tanımlanan bilgisayar, dizüstü bilgisayar / bu cihazlarda kullanılan güç kaynakları, sunucular,  yönlendiriciler, ev sinema sistemleri, amplifikatörler,  müzik çalarlar, dijital kameralar, monitörler, televizyonlar ve  projektörler, kablosuz ve mobil ağ altyapısı ekipmanları, telefonlar ve pil ile çalışan cihazları da dahil olmak üzere benzer iletişim ürünleri, fotokopi makineleri, yazıcılar ve kağıt kırpma makinesi gibi sayamadığımız birçok ürün  daha önce EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik standardı kılavuz alınarak test edilmekte ve uyumlaştırılmaktaydı. 20.06.2019 tarihi itibari bu standart yürürlükten kaldırılmış olup, yerini EN 62368-1 (IEC 62368-1) Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı – Güvenlik kuralları standardına bırakmıştır. AB ülkeleri ile eşzamanlı olarak ülkemizde de eski standart yerini yeni standarda bırakmıştır. Durumdan haberdar olmayan birçok üretici, ihracatçı ve ithalatçı firma revize edilmeyen test ve uygunluk beyanları sebebi ile problemler yaşayabilmektedir.

TS EN 62368-1 Standardı Bilgi Teknolojisi Ekipmanları ve Ses -Video Ekipmanları için yeni güvenlik standardıdır. IEC 60950-1 ve IEC 60065’in yerine geçmek için oluşturulmuştur. Tehlike tabanlı, performansa dönük bir standarttır.

TS EN 62368-1 Standardı ve Geçiş Süreci

Sürekli gelişen ve değişen dijital teknoloji sektörü, ileri teknolojili ürünler için güvenlik standartları, revizyonlara uyum sağlayacak şekilde sürekli güncellenmekte ve  geliştirilmektedir.

Bu geçiş evresinde , üreticiler mevcut kullanılan güvenlik standartlarına (TS EN 60065 ve TS EN 60950)  alternatif olan IEC 62368-1’in devam eden gelişim süreci üzerinde durmalıdır.

IEC/EN 62368-1 standardı, enerji kaynaklarını sınıflandıran, bu kaynaklara önlemler tasarlayan, bu önlemlerin hayata geçirilmesi ve gereklilikleri konusunda yön gösteren  bir ürün güvenliği standardıdır. Belirlenen güvenlik önlemleri, kişi sağlığını korumayı ve herhangi bir yangın esnasında maddi hasar olasılığını asgariye indirmeyi amaçlamaktadır. Standart, sıradan, eğitimli ve uzman kişiler olarak tanımlanan 3 tür insanın korunmasına yönelik kurallar içermektedir. Özellikle belirtilmediği sürece bu kurallar sıradan kişinin gereksinimlerini dikkate alır. Sıradan kişi tanımının içine  sadece cihaz kullanıcıları değil bu cihazlara ulaşımı olan veya doğası gereği cihazlara yakın kişileri kapsamaktadır.

Gerekli standarda geçişlerini yapmayan firmaları gümrük süreçlerinde ve şartname uyum süreçlerinde ciddi problemler beklemektedir. Ülkemiz içerisinde ilgili bakanlıklarca yapılan piyasa gözetim süreçlerinde de yeni standarda uyum aranmaktadır.

Bilgi teknoloji cihazı üreticileri ürünlerini yeni standarda göre değerlendirmeli,  ilgili standart konusunda hizmet veren laboratuvara test ettirmeli, standarda uygun olarak gerekli beyan ve işaretlemeleri uygulayarak süreci tamamlanmalıdır.

Ürünler üzerinde CE işareti uygulamak ve CE belgesi almak için de yine çalışmaların EN 62368-1 standardı üzerinden yürütülmesi, eski standarda göre işaretlenen ve belgelendirilen ürünler içinde revizyonların yapılması gerekmektedir.

Leave a Comment