KALİTE POLİTİKASI

OPTİMUM TEST;  TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarının yeterliliği için Genel şartlar-Uluslararası standardının gereklerini yerine getirerek hizmet verir.

Ulusal / Uluslar arası kabul görmüş metotlar kullanarak analizlerin doğruluğunu, tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini titizlikle seçilmiş ya da geliştirilmiş metotlarla sağlar.

Müşterilerine Doğruluk, Güvenirlik, İzlenebilirlik ve Tarafsızlığın yanı sıra Gizlilik Politikası kuralları çerçevesinde en yüksek kalitede ve en düşük maliyette hizmet sağlar.

İleri teknoloji ile donatılmış laboratuvarımızda sürekli gelişim yaklaşımında olup; ekip ruhu ile çalışan personelin alt yapısını, sürekli eğitimler vererek, kalite politikası ve prosedürlere tam uyum ve sahip olduğumuz koşulların sürekliliğini sağlayarak; bu hizmeti verirken ilkelerimiz ve kalitemizden asla taviz verilmeyeceğini taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

OPTİMUM TEST  faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin ticari hizmete özel ve gizli bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. Bu amaçla:

1.   Kapsam dahilindeki tüm kurumsal ve kişiye özel bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dahilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı,

2.   Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde; hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetlerimizi sunmayı,

3.   Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TS ISO/IEC 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların tahsis edilmesini, kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,

4.   İş süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı,

5.   Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,

6.   Bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini,

7.   Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini,

8.   Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimleri artırmayı,

Taahhüt ederiz.