EMC(Electromagnetic Compatibility) Elektromanyetik Uyumluluk Testleri

EMC (Electromagnetic Compatibility) : Türkçesi “elektromanyetik uyumluluk” olarak tanınmaktadır. Kelime anlamında da belirtildiği gibi herhangi bir cihazın yaymış olduğu manyetik dalgaların standartlarda belirtilen kriterleri karşılaması temeline dayanmaktadır.

Ülkemizde tasarımın son adımına gelmiş cihazlar Test edilmek üzere EMC test laboratuvarlarına iletilir. Cihazın belli gereklilikleri her cihazın kendi türüne özgü bir harmonize standardı bulunmaktadır ve her biri için taban ve tavan değerler ve teknik şartlar belirtilmiştir. EMC testinde Ürünün türüne göre belirlenmiş standarda uyup uymadığına bakılır ve resmi geçerliliğe sahip raporlar hazırlanır. Test sonuçları olumlu çıkan ürünler EMC direktifine uygun kabul edilir ve Üreticinin Avrupa standarlarına uygunluğunu gösteren CE işaretlemesini ürüne uygulamaya temel oluşturur.
Ürünlerden standartlar aralığında belirlenen alt ve üst limit arasında kalan elektromanyetik dalgalardan etkilenmemesi ve etrafa yaydıkları elektromanyetik dalgalarla canlıları etkilememesi beklenir.
Bu Manyetik dalgalar için belirli değerler bulunmaktadır ve test laboratuvarlarında bu değerler baz alınarak ölçüm ve raporlama yapılır.
Yarı- yansımasız veya tam-yansımasız bir odada cihaz üzerine uygun bir anten ve dalga oluşturan cihazlar desteği ile elektromanyetik dalgalar iletilir ve çalışmasını sorunsuz sürdürüp sürdürmediği kontrol edilir. Ayrıca cihazın elektrik ve in-out soketleri bulunmaktaysa çalışma değerleri ölçülür. Değerler dışına sonuçlanan ürünler testi olumsuz olarak tamamladığı anlamına gelir.
Son günlerde EMC (Electromagnetic Compatibility) : Elektromanyetik Uyumluluk çok daha önemle üzerinde durulan bir husus halini almıştır. Askeri sektörlerden, uzay teknolojilerine, tıbbi cihazlardan endüstriyel otomasyonlara veya otomotiv üretimine kadar her sektör EMC (Electromagnetic Compatibility) : Elektromanyetik Uyumluluk gereklerine uymakla yükümlüdür.
Aşağıda sayılan Cihazlar ve diğer ekipmanlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli Elektromanyetik bağışıklığa sahip olabilecek bir düzeyde yapılmalıdırlar.

• Sanayi üretim ekipmanı
• Ulusal radyo ve televizyon alıcıları,
• Mobil radyo donanımı,
• TIbbi ve bilimsel aletler,
• Mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı,
• Bilgi teknolojisi donanımı,
• Hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları,
• Ev aletleri ve elektronik ev eşyaları,
• Telekomünikasyon ağları ve ekipmanları,
• Radyo ve televizyon yayını vericileri,
• Lambalar ve floresan lambalar.
• Elektronik eğitim araçları,

EMC (Electromagnetic Compatibility) : Elektromanyetik Uyumluluk Test Standartları
CISPR 11
CISPR 14-1
CISPR 14-2
CISPR 15
CISPR 22
CISPR 24
EN 55011
EN 55012
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 55015
EN 55022
EN 55024
ENV 50204
EN 55103-1
EN 55103-2
IEC/EN 60601-1-2
IEC/EN 60945
IEC/EN 61000-3-2
IEC/EN 61000-3-3
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4-3
IEC/EN 61000-4-4
IEC/EN 61000-4-5
IEC/EN 61000-4-6
IEC/EN 61000-4-8
IEC/EN 61000-4-11
IEC/EN 61000-6-1
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 61326-1
IEC/EN 61547
ICES-003
FCC Part 15
FCC Part 15
FCC Part 18

Bu Hizmetimiz İle İlgili Fiyat Teklifi Almak İçin Tıklayınız.