ce belgesi optimum test

CE Belgesi aslında belge değildir bir işarettir, ülkemizde CE İşareti konseptini daha çok CE Belgesi olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır. CE Belgesi kapsamına giren bütün ürünler için bir kalite göstergesi olmayıp , üreticinin sunmuş olduğu ürünün Avrupa Birliği Yönetmeliklerine göre asgari güvenlik seviyesinin uygunluğunun kanıtıdır.

CE kapsamına giren bir ürün piyasaya sunulacak ise 4703 sayılı kanun ve CE İşareti yönetmeliği ile ülkemizde CE Belgesi zorunlu hale gelmiştir.

TSE Belgesi ise bir ürünün Türk Standartları Enstitüsü aracılığıyla verilen, Türk standartlarına uygun olduğu anlamını taşıyan bir kalite ve uygunluk belgesidir. TSE Belgesinin CE Belgesinden farkı ise, Kalite Yönetim Sistemleri, Üretim Yeri Kontrolleri vb. ayrıntılı işlemler yapılmaktadır.

CE Belgesi yasal bir zorunluluk iken TSE Belgesi ise daha üst bir seviyede kalite göstergesidir. Yani CE İşaretinin yanı sıra alınan bir TSE Belgesi ürüne ek kalite ve itibar göstergesi olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler;

Ce belgesi; CE sertifikası; ce belgesi nereden alınır

Leave a Comment