RoHS Elektronik Ürünlerde Yasaklı Madde Testleri

2002/95/EC Direktifi ve 2011/65/EU Direktifi (RoHS 2)

ROHS elektronik PCB kartlarda veya  malzemelerde yasaklı maddelerin belirlenen kriter üzerinde bulunmamasını şart koşan bir yönetmeliktir. Elektronik ürünlerin güvenliğinin yükseltilmesini ve tehlikeli ve yasaklı maddelerin doğaya karışmasını önlenmesini hedeflemektedir.

İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) cümlesinin baş harflerinden oluşmaktadır. 2003 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen 2002/95/EC numaralı zararlı maddelerin elektronik ürünlerde belirli zararlı elementlerin kullanımını kısıtlayan yönetmeliktir. Son olarak 2011 yılında yayınlanan 2011/65/EU direktifinde zararlı madde kapsamı genişletilmiş olup RoHS 2 direktifi olarak adlandırılmıştır. Kurşun, Kadminyum, Civa, bromürlü bileşenler vb. insan sağlığına zararlı maddelerin ürünleri üretiminde kullanımını yasaklamaktadır Avrupa Birliği verilerine göre, Günümüzde  elektrikli ve elektronik ürün atıklarının, tüm atıkların % 4’üne ya da yıllık 6.5 milyon tona denk geldiği tahmininde bulunmaktadır. Bu etken hem  doğayı zarar vermekte hem de gezegenimizin az gelişmiş bölgelerine teknoloji  yayılımına engel teşkil etmektedir.

Sağlığa zararlı maddeler hangileridir?

 • Kurşun (% 0.1)
 • Civa (% 0.1)
 • Kadmiyum (% 0.01)
 • Heksavalent krom (% 0.1)
 • Polibromlu bifeniller (% 0.1)
 • Polibromlu difenil eterler (PBDE) (% 0.1)

Aynı maddeler RoHS2’den önce RoHS Direktifinde listelenmiştir.

Güncellemeden sonraki dört madde:

 • Heksabromosiklododekan (HBCDD) (bromlu Alev Geciktirici)
 • Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP) (genellikle plastikleştirici kullanır)
 • Butil benzil ftalat (BPP) (yaygın olarak kullanılan) plastikleştirici)
 • Dibutil ftalat (DBP) (yaygın olarak kullanılanlar) plastikleştirici)

RoHS Direktifi Hangi Ürünlerde Geçerlidir;

İlk direktifte 8 ürün kategorisi olup bunlar;

 • Büyük Ev Aletleri
 • Küçük Ev Aletleri
 • BT ve Haberleşme cihazları
 • Tüketici Ekipmanları
 • Aydınlatma ekipmanı
 • Elektrikli ve elektronik aletler
 • Oyuncaklar, eğlence ve spor malzemeleri
 • Otomatik Dağıtıcılar

RoHS2 direktifinde bu listeye ayrıca 2 grup daha eklenmiştir. Bunlar;

 • Tıbbi Cihazlar
 • İzleme ve Kontrol Araçları

Bu Hizmetimiz İle İlgili Fiyat Teklifi Almak İçin Tıklayınız.

 

Anahtar Kelimeler; RoHS Testi; RoHS Analizi; RoHS Belgesi; RoHS Sertifikası; IEC 62321; Ağır Metal Testi; Ağır Metal Analizi; RoHS İşareti