AB ülkeleri ve AB Gümrük Birliği anlaşması olan ülkelere Elektrikli ve elektronik eşya ihracatı yapan Firmalar için RoHS Belgesi Zorunluluğu;

 Elektrikli ve elektronik eşyaların (EEE) imalatında çok sayıda kimyasal hammadde kullanılmaktadır. Bu hammaddeler içerisinde bulunan ağır metaller ve yasaklı maddelerin doğaya karışmaları durumunda insan sağlığına ve ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar verebilmekteler. Günümüzde teknolojinin hızlı ilerleyişi elektrikli ve elektronik eşyaların kullanımını ciddi boyutta artırmış ve bu artış elektronik atık miktarına da yansımıştır. Elektronik atıkların bu artışı doğayı ve ekosistemi tehdit etmektedir.

Avrupa Birliği (AB) 2003 yılında, bu tehlikeden yola çıkarak, elektrikli ve elektronik eşyaların üretimine yönelik iki önemli direktif getirdi. Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması (RoHS) ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolünü (WEEE) içeren bu düzenlemeler; Elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), gibi zararlı ve yasaklı maddelerin kullanımının kısıtlanması ile birlikte, atık elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye uyumlu şekilde geri dönüşümüne yönelik teknik yaklaşımı ortaya koydu. Bu güne kadar olan süreçte teknolojik güncellemeler dikkate alınarak 2 defa revize edildi. RoHS yönetmeliği kapsamında, üreticilerin ürünlerini piyasaya arz edebilmeleri için belirtilen şartlara uygunluğunu beyan etmeleri zorunludur.

Bir ürünün RoHS direktifine uygunluğu beyan etmeden önce IEC/EN 62321 standardına göre analizlerinin yapılması ve içerisinde direktifçe belirtilen yasaklı maddelerin sınır değerleri geçmemesi gerekmektedir.

RoHS direktifi ülkemizde ilk olarak 30 Mayıs 2008 tarihli Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında aktarıldı. 2012 yılı Mayıs ayında çıkan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği ise iki düzenlemeyi birleştirdi ve bir önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

RoHS direktifi kapsama giren ürünlerin CE etiketlenmesi ve CE Belgesinin de ön şartıdır.

RoHs Kapsamında Değerlendirilen Ürünler;

 • Büyük ev eşyaları
 • Küçük ev aletleri
 • Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları
 • Tüketici ekipmanları
 • Aydınlatma ekipmanları
 • Elektrikli ve Elektronik aletler
 • Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları
 • Otomatlar
 • Tıbbi cihazlar
 • İzleme ve kontrol aletler

RoHs Direktifi Kapsamına Yasaklı Maddeler;

 • Civa (Hg) – %0,1
 • Kadmiyum (Cd) – %0,01
 • Kurşun (Pb) – %0,1
 • Krom (Cr) – %0,1
 • Polibromürlü Bifenil (PBB) – %0,1
 • Polibromürlü Difenil Eterin (PBDE) – %0,1

Söz konusu sınır değerlere ilişkin ayrıntılı bilgiye yönetmeliğin EK 2 kısmında ulaşılabilir.

Optimum Test olarak ürünlerinizin RoHS direktifi kapsamında yasaklı madde analizlerini gerçekleştirerek, ürünlerinizin uygunluğunun raporlanmasının ardından AB Beyanlarını hazırlayarak ticaretinizin önündeki bu engeli kaldırıyoruz.

RoHS kapsamında test ve uygunluk süreçleri için bizlere ulaşın;

Tel : +90 (0212) 258 85 85

Whatsapp Soru hattı: 0553 782 70 81

E-Posta: info@optimumtest.com.tr

Web: www.optimumtest.com.tr

Optimum Kalite Danışmanlık

Test Eğitim ve Gözetim Hizm. Ltd. Şti.

 

 

Leave a Comment