Optimum Test; gerek tüzel kişilik olarak gerekse bireysel çalışanlar olarak müşterilerine sağladığı test ve hizmetlerde gizlilik ilkesine bağlı kalacağını ve tam uyum sağlayacağını taahhüt etmektedir. Bu kapsamda faaliyetler esnasında elde edilen bilgiler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, test ve analiz çalışmaları ve hazırlanan raporlar hiçbir şekilde ve koşulda üçüncü kişilere verilmez, bir bilgilendirme sağlanmaz ve kesinlikle paylaşılmaz.

Optimum Test; müşterilere ait bu bu tür gizli bilgi statüsündeki, yönetim ve personeller dışında hiç kimse tarafından ulaşım sağlanmayacak şekilde korunmasından ve laboratuvara sunulan test ve analiz datalarının laboratuvar dışına çıkarılmamasından sorumludur. Gerekli bütün önlemler alınmıştır. Güvenli veri merkezleri üzerinde tutulan bilgi ve belgelere sadece erişim yetkisi olan çalışanların ulaşmasına izin verilir.

Optimum Test; laboratuvar hizmetlerini sunarken, hiçbir kişi ve kuruluşun etkisi altında kalmadan, herhangi bir çıkar ilişkisine girmeden ve faaliyetlerini yürütmektedir.

Optimum Test, verdiği hizmetlerin güvenilirliğini ve bağımsızlığını kanıtlamak amacı ile, şirket bünyesinde ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuş ve gerekli denetimleri başarı ile vererek belgelendirilmiştir.

Kuruluşumuz gizlilik taahhüdünü şartlarını sağlamak amacı ile bütün çalışanlarından  gizlilik ve ifşa etmeme beyanı almaktadır.