Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO), Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü Suudi Arabistan’a İhracatta çevrimiçi Sertifikasyon için SABER portalını başlatarak (SALEEM)   Suudi Arabistan Ürün Güvenliği Programını yürütmektedir.
SALEEM programı Suudi Arabistan pazarına arz edilen ürünlerin Kişiye, topluma ve çevreye verebilecek zararlar için ürün güvenliği şartlarını belirlemektedir. Ürünün risk seviyesi (GTIP) Gümrük Tarife numarası ile portalda belirlenmiştir.
SABER sistemini  Optimum Test’ in profesyonel desteği ile  Uygunluk Sertifikalarının ivedi olarak işlenmekte ve ürünlerinizin Suudi Arabistan gümrüklerinden problemsiz geçmesi için SASO belgeniz çıkarılmaktadır.
Uygunluk Sertifikasına Nasıl Başvurulur?.
Suudi Arabistan’a ürün ihraç eden firmalar, Suudi Uygunluk Değerlendirme Programının bir etabı olarak, ürünlerin Suudi Arabistan gümrüklerinden geçebilmesi için saber sisteminde bir COC ve SCOC belgesine sahip olmalıdır.
SASO CoC Uygunluk Sertifikası nedir?
SASO CoC olarak da bilinen CoC (Uygunluk Sertifikası), gümrükten çekilmek üzere ithalatı yapılan belirli ürünlerin her bir gönderimi veya belirli bir partisi için düzenlenen bir sertifikadır. Sevk edilen ürünlerin ilgili teknik mevzuatlarla uyumlu olduğunu ve Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü tarafından belirlenen standartları sağladığını onaylar. SASO uygunluğu COC belgesi ile onaylanan ürünler güvenli ve Suudi Arabistan’da arza uygun kabul edilir.
saber belgesi, saso belgesi
saso coc, saber coc
Suudi ürün güvenliği regülasyonları gereği listelenen ürün sınıfları SABER programı kapsamının dışındadır:
– Kişisel gönderiler
– Sıhhi ve bitki-sıhhi ürünler
– Savunma ürünleri
– Gıda Ürünleri
– Örnek ve tanıtım ürünleri
– Tıbbi ürünler
– Geçici olarak ithal edilen mallar
sıralanan ürünler muaf olsa da, ihracatçıların Arabistan’ın diğer bakanlıkları ile ithalat gerekliliklerinin neler olduğunu teyit etmeleri önerilmektedir.
SASO Belgesi Nasıl Alınır?
Uygunluk Sertifikası başvurusu süreci aşağıdaki aşamaları içerir:
  1. Gönderilimi düşünülen ürünlerin ürünleri SASO standartlarına göre testlerinin yapılması gerekmektedir.
  2. Sevk edilecek ürün için ilgili standartlara ve teknik gerekliliklere göre güvenlik testleri ve analizleri yapılır.
  3. Ürünün imalat yerinde de denetim gerçekleştirilir.
  4. Ürünün üretim ve temel gereklilikleri için doküman kontrolü gerçekleştirilir.
  5. Gerekli standardı karşılayıp karşılamadığının belirlenebilmesi için değerlendirme yapılır.
Ürünlerin sevkiyatı onaylandıktan sonra, Uygunluk Sertifikası Onaylı Kuruluş tarafından verilecektir. Uygunluk Belgesi ürünler (COC) Suudi Arabistan’a sevk edildiğinde hazır olmalıdır. Her sevkiyat için COC Uygunluk Sertifikasına sahip olması gerekir. Aynı ithalatçıya gidecek aynı ürün için Uygunluk Belgesi 1 yıl geçerlidir. Fakat ithalatçı veya ürün değiştiği takdirde yeniden Uygunluk Belgesi alınmalıdır.
SABER; SABER BELGESİ; SABER SERTİFİKASI; SASO BELGESİ; SASO SERTİFİKASI; SUUDİ ARABİSTAN İHRACAT BELGESİ