İthal Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Bazı ithal Oyuncakların Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar 2019 tebliği kapsamında yeniden düzenlenerek resmi gazetede yayınlandı. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ, Serbest…

Detaylar

Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019’da 5,6 milyar lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir model ile 5 koldan destek sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar TL destek verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm…

Detaylar

İthal Gıdaya Yerli Kontrol; Kanserojen Tespit Kiti

YERLİ ÜRETİMİN TEŞVİK EDİLMESİ AÇISINDAN GÜZEL BİR ÖRNEK Yurt dışından gelen gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden gıda kontrol kiti, TÜBİTAK tarafından AFLAMAM adıyla yerlileştirildi. İmzalanan protokol doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı, tamamı ithal edilen bu kiti artık TÜBİTAK’tan satın alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yaptığımız bu çalışma, kamu alımlarının Türkiye sanayisinin…

Detaylar