2009 yılında yayınlanan (2009/48/EC) Avrupa Birliği Oyuncak-Kırtasiye Malzemeleri Güvenliği yönetmeliği, 2011 yılında fiziki gereklilikler, 2013 yılında kimyasal gereklilikler olarak 2 basamakta ele alınmaya başlanmıştır. Oyuncaklar ve kırtasiye ürünleri, tasarım ve imalat sürecinden depolama aşamasına kadar farklı proseslerden geçmektedir bu proseslerin tamamında direktifin şartlarını karşılamak zorundadır.

Oyuncak ve Kırtasiye Ürünleri Güvenliği Direktifinin amacı, çocukların davranışları öngörülerek, kullanım esnasında doğabilecek tehlikeleri belirleyerek bu tehlikelerin sebep olacağı zararları ortadan kaldırmaktır.

Oyuncak Güvenliği Direktifinde uygulanan test standartlarının tamamı EN-71 testleri olarak adlandırılmaktadır.

EN 71 Testlerinin İçerikleri Şu Şekildedir.

EN 71-1; (MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER)

Bu standart oyuncak ya da kırtasiye malzemesi gibi çocuklar tarafından kullanılabilecek ürünlerin sebep olduğu sıkıştırma, batma , ezilme ve boğulma tehlikelerinin önüne geçmek için uygulanmaktadır.

 

EN 71-2; (YANICILIK)

Bu standart bir ürün ateş aldığında ciddi bir yaralanmaya sebep olmadan söndürebilmeyi ya da, yanan ürünün etkisinden zarar görmeden kurtulabilmenizi sağlamayı amaçlamaktadır.

 

EN 71-3; (BELİRLİ ELEMENTLERİN GÖÇÜ)

Bazı elementlerin göçü (Üretilen ürünün kimyasal özelliklerinin kullanan bireyin sağlığını etkilememesini garanti eder. Bu standartta yapılan analizde ürün bileşiğinde: Kurşun, Arsenik, Antimon,  Kadmiyum, Krom, Baryum, Civa, Selenyum aranmaktadır. Üründe bulunan veya belirlenen kritik limitlerin üstünde çıkan ağır metaller ; ter ve tükürük ile vücuda girebilir. Vücut fonksiyonları için hayati öneme sahip mineralleri manipüle ederek yer değiştirirler. Ve kişinin vücut fonksiyonlarını düzgün bir şekilde yerine getirmesini engellerler.

Bu kimyasallar doğal olarak da eser miktarda bulunabilir. Bu eser miktardaki değer mikrogram olarak her ürün için üst limit konulmuştur.

Zararlı Madde Limit Değeri (mikrogram)
Antimon 0,2
Arsenik 0,1
Baryum 25,0
Kadminyum 0,6
Krom 0,3
Kurşun 0,7
Civa 0,5
Selenyum 5,0

EN 71-4; FEN VE DOĞA DENEYİ TESTLERİ

Bu standard fen ve doğa deneyi seti olarak tasarlanmış ürünlerin risklerini ve güvenirliğini analiz eder.

 

EN 71-5; KİMYASAL DENEY SETLERİ

Bu standard kimyasal deney setlerinin risklerini ve güvenirliğini analiz eder.

 

EN 71-6; YAŞ UYARILARINA YÖNELİK İKONLAR VE SEMBOLLER

Bu bölüm işaret kontrolüdür Oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri ürün üzerinde ve ambalaj üzerinde bazı ibareler ve uyarılar taşımak zorundadır (yaş gurubu, talimat vb.) ürün üzerindeki işaretlerin standarda uygunluğu kontrol edilir.

EN 71-7; PARMAK BOYALARI

Bu standart parmak boya imalatında kullanılan renklendiriciler, koruyucular ve acılaştırıcıları ile birlikte bunların limitlerini belirler.

 

EN 71-8; İÇERİDE VE DIŞARIDA KULLANIMA YÖNELİK SALINCAK, KAYDIRAK VB. OYUNCAKLAR

Bu Standard maddesinde büyük oyuncakların montajı, kullanımı ve içeriği ile ilgili bilgiler kontrol edilir.

 

EN 71-9; ORGANİK/KİMYASAL İÇERİK GEREKSİNİMLERİ

Organik Bileşikler hakkındaki( Gereksinimler) standartlarını tanımlar.

 

EN 71-10; ORGANİK/KİMYASAL BİLEŞENLERİN HAZIRLANIŞ VE SUNUMLARI

Bu Standard maddesinde organik ya da kimyasal bileşenlerin hazırlanış ve sunumları yer almaktadır.

 

EN 71-11; ORGANİK-KİMYASAL BİLEŞENLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ

Bu Standard maddesinde organik ya da kimyasal bileşenlerin analiz yöntemleri tanımlanmaktadır.

Bu Hizmetimiz İle İlgili Fiyat Teklifi Almak İçin Tıklayınız.

 

 

Anahtar Kelimeler; EN 71 Testi; EN 71 Analizi; EN 71 Belgesi; EN 71 Sertifikası; EN 71-1; EN 71-2; EN 71-3Oyuncak Güvenliği Testleri; Oyuncak CE belgesi