Testi talep edilen ürün belirlenen Standard kapsamında teste alınır. Test akredite olarak yetkili mühendis gurubu tarafından gerçekleştirilir. Testten olumlu geçen ürünler raporlama aşamasına geçer, testten olumlu geçemeyen ürünler için üreticiye modifiye tavsiyelerinde bulunulur. Modifiye edilmiş ürün tekrar re teste alınarak yeniden test edilir.