Testi talep edilen ürünün kullanım alanı veya test ihtiyacının doğma sebebine ilişkin veriler alınarak uygulanacak harmonize standardın belirlenmesi sağlanır.