Testi talep edilen ürün öncelikle belirlenen standardı karşılaması yönünden görsel ve tasarımsal analizden geçirilerek önerilerde bulunulur. Bu aşamanın amacı test talep eden firmanın zaman ve maddi kaybının önüne geçmek ve ürünün testten geçebilmesi için gerekli şartlar hakkında bilgilendirme.