Bu aşamada testleri olumlu olarak sonuçlanan ürünün standarda uygunluğunun değerler ve limitlerle yazılı hale getirerek rapor ile imza altına alınmasıdır. Rapor aşaması tamamlandıktan sonra rapor üretici firmaya iletilir ve test süreci sonuçlanmış olur.