TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri LVD Testi

Bu standart 1000 V’a kadar olan aydınlatma armatürlerini ve ekipmanlarını kapsamaktadır. 50 V üzeri aydınlatma ürünlerinde üreticiler EN 60598-1 standardına göre test etmek ve standarda belirtilen kriterlere uygunluğunun kanıtlanmasını sağlamakla yükümlüdür. EN 60598 standardı en son 2015 yılında revize edilerek güncellenmiştir.

Aydınlatma Armatürü üreticileri CE İşareti yönetmeliğine uymakla yükümlü olup ürünlerinin 2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygunluğunu deklere etmeleri gerekmektedir. Bu direktife uygunluğunun belirlenmesini sağlayan EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri Genel özellikler ve Deneyler Standardıdır.

EN 60598 standardında belirtilen testler şunlardır;

 • İşaretleme Testi Madde

 • Mekanik Dayanım Madde testi

 • Vidalar ve bağlantılar üzerinde mekanik testler

 • Askı düzenleri Madde testi

 • Korozyona karşı dayanım testi

 • Ayar düzenleri çevrim testi

 • UV ışıması testi

 • Ağır hizmet armatürlerine titreşim testi

 • Koruyucu siperler için darbe testi

 • İç bağlantıların kontrolü

 • Kablo çekme testi

 • Topraklama düzeni devamlılığı testi

 • Elektrik çarpmasına karşı koruma testi

 • Class III armatürler için kaçak akım deneyi

 • Nem testi

 • Kapasite boşalması testi

 • IP testleri

 • izolasyon direnci, dielektrik dayanımı ve kaçak akım testi

 • Dayanıklılık testi

 • izolasyon aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

 • Isıl testler

 • Arızalı sargı için sıcaklık deneyi

 • Bilye Basıncı deneyi

 • termoplastik armatürlerin arıza durumuna ilişkin ısıl deney

 • İğne alevi deneyi

 • Vidalı bağlantı uçları için mekanik testler

 • Kızaran Tel deneyi

 • Vidasız bağlantı uçları için mekanik testler

LVD Direktifi kapsamında uygulanan Aydınlatma Armatürleri Test Standartları şunlardır;

 • EN 62031 (LED modülleri; Genel aydınlatma için güvenlik ile ilgili özellikler.)
 • EN 62560 (Lambalar; Kendinden balastlı LED lambaları; Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan güvenlik özellikleri.)
 • EN 62040–1 (Kesintisiz Güç Sistemleri; Bölüm 1; KGS için.)
 • EN 60598–1 (Aydınlatma Armatürleri; Bölüm 1; Genel Kurallar ve Deneyler.)
 • EN 60598-2-1 (Aydınlatma armatürleri — Bölüm 2; Özel kurallar — Kısım bir; Genel amaçlı, sabit.)
 • EN 60598-2-2 (Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2; Özel kurallar kısım 2; Gömme armatürler.)
 • EN 60598-2-3 (Aydınlatma armatürleri — Bölüm 2–3; Belirli özellikler — Yol ve cadde aydınlatması iç)
 • EN 60598-2-4 (Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2; Özel kurallar-Kısım 4:Genel amaçlı, taşınabilir.)
 • EN 60598-2-5 (Aydınlatma armatürleri — Bölüm 2; Özel kurallar — Kısım 5; Projektö)
 • EN 60598-2-6 (Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2; Özel kurallar kısım 6: Fılamanlı lambalar için gömme transformatörlü.)
 • EN 60598-2-7 (Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2; Özel kurallar-Kısım 7:Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir.)
 • EN 60598-2-8 (Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2; İlgili özellikler- Kısım 8; Elektrikli el lambaları genel kurallar ve güvenlik kuralları.)