IAS, USA orijinli bir akreditasyon kuruluşudur. 1975’ten bu yana akreditasyon hizmeti veren kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir kuruluştur. IAS, devlet kurumları, ticari işletmeler ve profesyonel dernekler de dahil olmak üzere çok çeşitli şirket ve kuruluşları akredite eder. IAS akreditasyon programları, akreditasyonlarının yurtiçi ve / veya global olarak kabul edilmesini sağlayan tanınmış ulusal ve uluslararası standartlara dayanmaktadır.

https://www.iasonline.org/