EN 62368-1 (IEC 62368-1) standardı yürürlüğe girdi

Bilgi Teknoloji cihazlarında uygulanan güvenlik standardı güncellendi Bilgi Teknoloji cihazı üreten, ihraç eden ve ithalatını yapan firmalar ürün güvenliği kapsamında değerlendirilen EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik  standardının yürürlükten kaldırıldığından haberdar değiller. Bilgi teknoloji cihazı olarak tanımlanan bilgisayar, dizüstü bilgisayar / bu cihazlarda kullanılan güç kaynakları, sunucular,  yönlendiriciler, ev sinema sistemleri, amplifikatörler,  müzik çalarlar,…

Read More

CE Belgesi veya İşaretlemesi Hangi Ürünler İçin Uygulanır?

CE Belgesi veya İşaretlemesi Hangi Ürünler İçin Uygulanır?   Avrupa Birliğinde bulunan ülkelerde satışı yapılacak ürünlerin sahip olması gereken CE işareti veya belgesi; kozmetik, gıda, tekstil gibi ürünler geçerli olmayı, elektrik ya da elektronik aksama sahip olan ürünler için zorunludur. Elektronik cihazlar, Tıbbi cihazlar, sanayide kullanılan elektrikli cihazlar gibi ürün gruplarının Avrupa Birliğinde satışa sunulabilmesi…

Read More

CE İşaretlemesi Neden Önemlidir?

CE İşaretlemesi Neden Önemlidir? Bir ürünün CE işaretlemesi yapılırken üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğinin analizi yapılır ve bu sonuçlara göre gerekli tedbirler ve önlemler alınır. CE işaretlemesi yapılan bir makinenin kullanım talimatlarına uygun olarak çalıştırılması durumunda iş kazasına sebep olma ihtimali oldukça düşüktür. Makinenin iş kazasına sebep…

Read More

İthal Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Bazı ithal Oyuncakların Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar 2019 tebliği kapsamında yeniden düzenlenerek resmi gazetede yayınlandı. Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ, Serbest…

Read More

Sanayi, girişimci ve araştırmacıya 2019’da 5,6 milyar lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir model ile 5 koldan destek sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar TL destek verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm…

Read More

İthal Gıdaya Yerli Kontrol; Kanserojen Tespit Kiti

YERLİ ÜRETİMİN TEŞVİK EDİLMESİ AÇISINDAN GÜZEL BİR ÖRNEK Yurt dışından gelen gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden gıda kontrol kiti, TÜBİTAK tarafından AFLAMAM adıyla yerlileştirildi. İmzalanan protokol doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı, tamamı ithal edilen bu kiti artık TÜBİTAK’tan satın alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yaptığımız bu çalışma, kamu alımlarının Türkiye sanayisinin…

Read More