tuz testi

Malzeme Testleri

Malzemelerin mekanik mukavetlerinin saptanması malzeme seçimi ve mühendislik tasarımı için çok önemlidir. Malzemenin kullanım alanı, çevresel koşulları vb. bir çok faktör yapısında değişikliklere sebep olmaktadır.

Optimum Test olarak malzemelerin ilgili standartlara uygunluğu konusunda deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir.

 

Sertlik Ölçümü:

Sertlik malzemenin plastik deformasyona dayanımını belirleyen bir niteliktir. Sertlik değerine ulaşmak için koni, piramit veya küre şeklindeki uçlar numune yüzeyine uygulanır ve daha sonra numune yüzeyinde oluşan çentiğin büyüklüğüne veya derinliğine bağlı olarak numunenin sertlik değeri belirlenir. Çentik büyüklüğü ve sertlik arasındaki bağlantıyı kurmak üzere dört standart test metodu bulunmaktadır. (Brinell, Rockwel, Vickers ve Knoop ).

 

Çekme Deneyi (Çekme Testi):

Çekme deneyi malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla başvurulan en yaygın test yöntemidir. Çekme deneyinde bir malzemenin statik ve yavaş tatbik edilen bir yüke karşı direnci ölçülür. Uygun bir çekme test numunesi test cihazına yerleştirilir ve numuneye kuvvet /yük uygulanır. Çekme deneyinde numunedeki uzama miktarı ekstensometre, uygulanan kuvvet/yük  ise yük hücresi ile ölçülür ve bu saptanan uzama ve yük değerleri yardımı ile gerilim/gerinim eğrisi oluşturulur. Çekme testi ile malzemelerin sünekliği, dayanımı, ve rijitliği saptanabilir.

 

Darbe Testi (Darbe Deneyi):

Darbe Test Cihazı ile yüksek hızlarda malzemenin kırılması için gereken enerji ölçülür. Darbe deneyi boyunca soğurulan enerji, malzemenin tokluğunun ve mukavemetinin ölçüsü olarak kullanılabilir. Darbe testi sonucunda elde edilen datalar, malzemelerin real uygulamalarda nasıl davranacağı hakkında bilgi verebilir.

 

Yorulma deneyi (Yorulma Testi);
Birçok yapı elemanları ve makine parçaları kullanım sırasında tekrarlanan gerilmeler/yükler ve titreşimler etkisinde çalışmaktadırlar. Tekrarlanan gerilmeler/yükler altında çalışan metalik parçalarda, gerilmeler malzemenin statik mukavemetinden küçük olmalarına rağmen, belirli bir tekrarlanma sayısı sonunda  yüzeylerinde bir çatlama ve bunu izleyen kopma olayına sebep olurlar.Bu olayın Yorulma olarak adlandırılmaktadır.

Laboratuvar ortamında, standart boyut ve belirli yüzey özelliğindeki malzemeye, belirli türde sabit gerilmeler etkisinde bırakılarak deney gerçekleştirilir. Sanayide kullanılan malzemede ise şartlar  değişiklik gösterir. Karmaşık olmaları sebebi ile bu şartları smile ederek analizde güçtür. Bu nedenlerle yorulma deneyi sonuçları, çekme deneyi sonuçları gibi kesin ve tam kabul edilemez. Yorulma deneyi sonuçları belirli şartlar için fikir verir ve yakın şartların bulunabileceği parça tasarımında risklerin belirlenerek önceden önlem alınmasında yardımcı olur.

 

Tuz püskürtme (Korozyon direnci) testi:

klorid ortamlarda maruz kalma olasılığı olan paslanmaz çelik malzeme ve ürünlerin uygunluğunu belirleyen bir yöntemdir. Uygulanan kaplamalar malzemenin amaçlanan ömrü süresince yüksek aşınma direnci ölçmek ve diğer yollarla aşınma direncini analiz etmek için şarttır. Tuz Püskürtme-Tuz Sisi Testi, ASTM standardı B 117 maddesine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu deney, boyanmış ya da kaplanmış malzemelerin aşınma dayanımını belirleyebilmek için kullanılır.

pH değeri 6,5 olan % 5 tuzlu su çözeltisi – 7.2  35 ° C tutulan ısıtılmış dolap içine bir sis formunda atomize edilir. Test süresi genelde 24 saatlik aralıklarla yapılmaktadır. (Örn: 24-48-96 vb.)

Bu Hizmetimiz İle İlgili Fiyat Teklifi Almak İçin Tıklayınız.

 

Diğer Başlıca Malzeme Testleri;

STANDART TEST STANDART TEST
ISO 6892-1, ASTM E8/E8M Metalik Malzemeler – Çekme Deneyi: Oda Sıcaklığında Deney Metodu ASTM E110-10 Portatif Sertlik Ölçüm
ISO 4136 Metalik Malzemelerin Kaynakları Üzerinde Tahribatlı Muayeneler- Enine Çekme Deneyi Fotoğraf Çekme
ISO 5178 Metalik Malzeme Kaynaklarında Tahribatlı Muayeneler-Ergitme Kaynaklı Birleştirmelerde Kaynakta-Boyuna Çekme Deneyi ISO 3613 Kaplamalarda Cr 6+ Tayini
TS 4559 Kaynaklı Çelik Hasırlarda Düğüm Noktası Kaynağının Kayma Dayanımı Tayini Deneyi ISO 2409, TS 3982 EN ISO 2819 Cross Cut ve Yapışmazlık Testleri
ISO 898 Cıvata, Vida ve Saplamaların Deney Yükü Deneyi TS EN 583, TS EN 1371, TS EN 571-
1
Ultrasonik Muayene
ISO 898 Somun Deney Yükü Deneyi   Sıvı Penetrant Muayenesi
ISO 898 Cıvata Başının Sağlamlık Deneyi TS EN 9934-1 Manyetik Parçacık Testi
ISO 8492 Metal Malzemeler – Boru – Yassıltma Deneyi TS EN 14127 Tahribatsız Muayene- Ultrasonik Kalınlık Ölçümü
ASTM F606 Kesme(Shear) Testi-Bağlantı Elemanları TS EN 13018 Tahribatsız Muayene-Gözle Muayene-Genel Kurallar
TS 206 Basma Deneyi-Metalik Malzemede DIN 50150 Ultrasonik Sertlik
TS 205-1, ISO 7438 Metalik Malzemeler – Eğme Deneyi   Phased Array-Tofd Muayene
ISO 5173 Metalik Malzemelerde Kaynak Dikişleri Üzerinde Tahribatlı Muayeneler- Eğme Deneyleri TS 6212 EN ISO 4288, TS 971,TS
6959
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü
TS 1381 EN ISO 642 Çelik- Ucuna Su Verilerek Sertleşebilirlik Deneyi (Jominy Deneyi) TS EN ISO 10360-2 3 Boyutlu Ölçüm
ISO 16047 Bağlama Elemanları- Tork Sıkıştırma Performansı – Basitleştirilmiş Tork/Açı Deneyi Metodu Profil Projektör Ölçümü
ISO 20482 Metalik Malzemeler – Sac ve Şeritler – Erichsen Çökertme Deneyi   Boyutsal Ölçüm
ISO 148-1 , ISO 9016 Metalik Malzemeler-Charpy Vurma Deneyi Teknik Değerlendirme
ISO 6506-1, ASTM E10 Metalik Malzemeler – Brinell Sertlik Deneyi Malzeme Kalitesi Belirleme (Kimyasal Analiz, Mekanik Testler Vb. Sonuçlarının değerlendirilmesiyle verilen bir rapordur)
ISO 6508-1, ASTM E18 Metalik Malzemeler- Rockwell Sertlik Deneyi Test Gözetimi, TS EN 10204,
IIW/IWIP(Kaynak Muayene)
Gözetim ve Muayene
ISO 6507-1 Metalik malzemeler – Vickers sertlik deneyi TS 9669 LPG Depolama Tankları Hidrostatik Sızdırmazlık Deneyi
EN 1320 Metalik Malzemelerde Kaynaklar Üzerinde Tahribatlı Deneyler- Kırılma Deneyi TS ISO 7619-1 , ASTM D 2240 Kauçuk- Sertlik Ölçümü (Shore A)
ISO 9015-1 Metalik Malzemelerde Kaynaklarda Tahribatlı Deneyler-Sertlik Deneyi Ark Kaynaklı Birleştirmelerde Sertlik Deneyi TS 2827- ISO 2781 (Metot A), ASTM
D 297 Madde 16.3
Kauçuk- Yoğunluk Ölçümü
Spektral Analiz TS 4595-ISO 815,ASTM D 395
(Metod B)
Kauçuk- Kalıcı Deformasyon (Sıkıştırmada) (24 Saat)
XRF (Metal Analizi, Değerli Metal Analizi, Maden Analizi, Toprak Analizi, ROHS Analizi, Positive Material Identification) TS ISO 37, ASTM D 412,
DIN 53504
Kauçuk-Kopma Mukavemeti + Uzama (Çekme GerilmesiDeneyi)
IEC 62321-3 XRF Spektrometresiyle Kurşun (Pb), Civa (Hg), Kadminyum (Cd), Krom (Cr), Brom (Br) Tayini TS 9568, DIN 53512, ISO 4662 Kauçuk- Elastikiyet (Rebound Resillience)
ASTM E539 Titanyum ve Alaşımlarının XRF Spektrometresiyle Analizi TS ISO 188 (Metot B),ASTM D 573
,DIN 53508
Kauçuk- Havada Yaşlandırma (70 Saat)
ASTM E2575 Bakır ve Bakır Alaşımlarında Oksijen Tayini TS ISO 1817, ASTM D 471-06 Kauçuk- Standart Yağ ve Sıvılarda Yaşlandırma(70 Saat)
ASTM E1409 Titanyum Alaşımlarında İnert Gaz Füzyon Metodu ile Oksijen (O) ve Azot (N) tayini ISO 4649 Kauçuk- Aşınma Mukavemeti
ASTM E1447 Titanyum Alaşımlarında İnert Gaz Füzyon Metodu ile Hidrojen (H) tayini TS 336 – ISO 247(Metot A) Kauçuk- Anorganik Dolgu Yüzdesi (Kül)
ASTM E2465 Nikel Alaşımlarının XRF Spektrometresiyle Analizi TS ISO 1431-1 (Metot A) ,ASTM D 1149 Kauçuk- Ozon Testi (72 Saat)
ASTM E415 Karbon ve Düşük Alaşımlı Çeliklerin Optik Emisyon Spektrometresiyle Analizi TS4698-ISO 34-1(MetotB,İşlemA), ASTM D 624 Kauçuk- Yırtılma Mukavemeti
ASTM E1999 Dökme Demirlerin Optik Emisyon Spektrometresiyle Analizi TS ISO 813,ASTM D 429(Metot B) Kauçuk-Metal Yapışması
ASTM E1086 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Optik Emisyon Spektrometresiyle Analizi TS 8969-ISO 6502, ASTM D 5289,
DIN 53529
Kauçuk- Rheometre (Vulkanizasyon) Eğrisi (10 Dakika)
ASTM E572 Paslanmaz ve Alaşımlı Çeliklerin XRF Spektrometresiyle Analizi TS 4709 (Madde 2.3.9) Kauçuk- Düşük Sıcaklığı Dayanım (5 Saat)
ASTM E1085 Düşük Alaşımlı Çeliklerin XRF Spektrometresiyle Analizi TS ISO 132, ASTM D 430
(Metot B )
Kauçuk- Dinamik Yorulma (De Mattia)(50.000 cycle)
ASTM E1019 Çelik, Demir, Nikel ve Kobalt Alaşımlarında; “Karbon, Kükürt, Azot ve Oksijen” Analizi ISO 11345 Kauçuk- Dispersiyon Cihazı ile dağılım kontrolü
ISO 643, ASTM E112, ASTM E1382 Metallerde Tane Boyutu Analizi Kauçuk/Plastik-FTIR Önçalışma Taraması
ISO 945-1, ISO 945-2, ASTM A247 Dökme Demirin Mikroyapı Analizi Kauçuk/Plastik-FTIR Spectrum Çekimi
ISO 6509-1 Bakır-Çinko Alaşımlarının Çinkosuzlaşmaya Karşı Korozyon Direnci Deneyi Kauçuk/Plastik-FTIR İnceleme Değerlendirme
ASTM E1077 Dekarbürizasyon Derinliği Kauçuk/Plastik-DSC Önçalışma Taraması
ASTM E45, DIN 50602 Çeliklerde İnklüzyon Tayini Kauçuk/Plastik-DSC Spectrum Çekimi
ASTM B568, ASTM B487, ISO 2178,
ISO 2360
Kaplama Kalınlığı Ölçümü Kauçuk/Plastik-DSC İnceleme Değerlendirme
ASTM A754/754M
TS EN ISO 1460
Metalik Malzeme ile Kaplanmış Çelik lerin Kütlece Kaplama Miktarı
Tayini
Kauçuk/Plastik-TGA Önçalışma Taraması
ISO 17639 , ISO 5817 Metalik Malzemelerdeki Kaynaklarda- Tahribatlı Muayene- Kaynakların Makroskobik ve Mikroskobik Muayenesi Kauçuk/Plastik-TGA Spectrum Çekimi
TS 3849, ISO 4969 Çelik-Kuvvetli Mineral Asitlerle Dağlanarak Makroskopik Muayene Kauçuk/Plastik-TGA İnceleme Değerlendirme
ISO 9220 Metalik Kaplamalar-Kaplamanın Ölçümü-Tarayıcı Elektron
Mikroskobu Metodu
Kauçuk/Plastik-Koşullandırma Çevrimi (24saat)
ASTM B117,  ISO 9227 Yapay Atmosferlerde Korozyon Deneyleri – Tuz Püskürtme Deneyleri
(Saatlik Ücret)
UL94 Kauçuk/Plastik-Yanma Özellikleri Testi
EN ISO 10555-1 Damariçi Kateterler-Steril, Tek Kullanımlık- Korozyon Testi (Tuzlu Su
Testi)
ISO 812, ASTM D 2137, ISO 2921,
ASTM D1329
Kauçuk/Plastik-Kırılganlık Sıcaklığı, Sıcaklıkla Büzülme(TR) Testi
BS EN 1618 Damariçi Kateterler ve Dışındaki Kateterler- Korozyon Test i (Tuzlu Su
Testi)
TS EN ISO 868, ASTM D 2240 Plastik- Sertlik Ölçümü (Shore D)
TS 5172 EN ISO 13402 Cerrahi El Aletleri Korozyon Direnç Tayini TS EN ISO 1183-1 (Metot A), ASTM
D 792 (Metot A)
Plastik-Yoğunluk
TS EN ISO 62 Plastik-Su absorpsiyonu TS EN ISO 527, ASTM D 638 Plastik-Çekme Deneyi
TS ISO 48, ASTM D 1415 Sertlik Testi (IRHD) TS EN ISO 1133,ASTM D 1238 Plastik-Akıcılık indeksi (MFI)
  Metroloji Ekipmanı Kiralama TS EN ISO 3451-1 (Metot A) Plastik-Anorganik Dolgu Yüzdesi