Gezegenimizde nüfus artışı sürdükçe ve doğal kaynaklar tükenmeye devam ettikçe, , güvenli gıda üretimi ve tüketici sağlığını dah ön plana çıkarmaktadır. İnsan sağlığını etkileyen yiyecekler kalitesi birden fazla etkene bağlıdır. Temel gıda kimyası, besin değerleri, mineraller, toksik maddeler, ağır metaller, azoboyar maddeler, gıda katkılar, bitkisel kaynaklı gıda üretiminde yararlanılan kimyasallar ve zirai ilaçlar, hayvan temelli gıda üretiminde kullanılan yemler ve bunlara katılan katkılar, hatta gıdaya temas eden ambalajlar bu etkenlerden sayabildiklerimizdir.

laboratuvarlar vasıtası ile gıda kontrol analizleri kapsamında gıda ürünlerinin kimyasal testleri, mikrobiyolojik analizler, GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) ve biyo güvenlik kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Bunların yanısıra labortauvarlar tarafından insan ve çevre sağlığına zararlı ağır metaller, toksik maddeler, kurşun analizi, plastiklerde kadmiyum analizi, azo boyarmaddeler, oyuncak güvenliliği testleri, kanserojen boyar maddeler, klor organik taşıyıcılar, Ürünlerde formaldehit tayini, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) testleri, yağ oranı tayini, migrasyonlar, PVC tayini, mikrobiyolojik testler, toplam mikroorganizma yükü, anti bakteriyal aktivite tayini ve daha binlece kimyasal ve mikrobiyoloji analizleri, testleri, analizleri ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Bu Hizmetimiz İle İlgili Fiyat Teklifi Almak İçin Tıklayınız.

Bazı Kimyasal Test ve Analizler

Acılık (Kreiss) Tayini Süt Yağı Harici Yağ Aranması Polarizasyon Değeri Tayini (Optik Döndürme) Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon – Etil Asetat Ekstraksiyonu Gamma Glutamyl Beta Cyanoalanine Tayini
ADF (Acid Detergent Fiber) Tayini Tahin Miktarı Tayini Polen Sayısı Tayini (Balda) Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon – Su Ekstraksiyonu Gliseril Monopalmitat Yüzde Miktarının Tayini (Sıvı Bitkisel Yağlarda)
ADL (Acid Detergent Lignin) Tayini Tanen Analizi Polenske Sayısı Tayini Malik Asit Tayini (HPLC) Gluten (ppm Düzeyinde) Analizi (ELISA)
Akrilamid Analizi Tartarik Asit Tayini (HPLC) Polietilen Glikol Aranması (Kalitatif Olarak, FTIR İle) Metabolik Enerji Tayini (Protein, Yağ, Nişasta, Şeker) Gossipol Tayini (GC)
Akrilamid Analizi (Sularda) Teobromin Miktarı Tayini (HPLC) Polifosfat Analizleri (Her Bir Türev İçin Ayrı Ayrı) Metil Alkol, Uçucu Madde İçeriği ve Yüksek Alkoller (GC) Hazmolabilir Ham Protein Analizi
Aldehit Miktar Tayini (GC) Tetrakloretan-Trikloretan Potasyum (K) Analizi (Atık ve Alıcı Sularda) Metil Bromid Tayini HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini
Aldehit Sayısı Tayini Tiyobarbütirik Asit (TBA) Tayini Prina Yağı Aranması Metilen Mavisi Tayini Heptan Ekstraksiyonu
Alkalilik Tayini Tohum Yağlarının Tespiti (ECN42 Farkı) (Yağ Asitleri Kompozisyonu Hariç) Prolin Analizi (HPLC) Meyve Oranı (Pulp) Tayini Hexan (Hekzan) Ekstraksiyonu
Alkol % Hacmen (Piknometre, Dansimetre, Alkolimetre, Alcholyzer) Tokoferol Miktarı Tayini Prolin Tayini Mikroskobik Analiz Hidrojen Peroksit Analizi (Kuru İncirde – Enzimatik Yöntem)
Alkol Miktarı (Distilasyon) Tayini Toluende Çözünmeyen Madde Tayini Propil Gallat Tayini Mineral Yağ Aranması Hidrojen Peroksit Analizi (Strip Metodu İle)
Alkolde Çözünen Ekstrakt Tayini Topaklanmayı Önleyici Madde Tayini Protein ve Ham Protein Tayini Mineral Yağ Miktarı Tayini Hidrojen Peroksit Analizi (Sütte)
Alkolde Çözünmeyen Maddeler Tayini Toplam Enerji (Kalori) Tayini Quinik Asit Tayini (HPLC) Mono Sodyum Glutamat Analizi (HPLC) Hidroksi Prolin (Kollagen) Tayini
Aloin Analizi (HPLC) Toplam Enerji Tayini (Kalorimetre İle) (Mama, Katı ve Sıvı Yemeklik Yağlar, Şekerli Gıdalar, Çikolata, Helva, Gıda Katkı Maddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Toz İçecek, Yumurta, Balık Ürünleri vb) Reichert – Meissl Sayısı Tayini Mono Sodyum Glutamat Analizi (Spektrofotometrik) Hidroksimetil Furfurol Tayini (HPLC)
Amino Asit Analizi Toplam Katı Madde Tayini (Buharlaştırma Kalıntısı) Rhodamine-B Analizi (HPLC) N-Hekzanda Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon Tayini Hidroksimetil Furfurol Tayini (Spektrofotometrik)
Amino Asit Analizleri – Lizin Tayini (HPLC) Toplam Organik Karbon Tayini (Suda KİT İle) Sabun Miktarı Tayini Naftalin Analizi Histamin Analizi (ELISA) (Balık, Balık Konserveleri, Dondurulmuş Balıklar)
Amino Asit Analizleri – Methionin Tayini (HPLC) Toplam Sabit Katı Madde Tayini (550 Derece) Sabunlaşma Sayısı Tayini Natamisin (HPLC ile Süt ve Ürünlerinde) Histamin Tayini (HPLC ve LC-MS/MS)
Amino Asit Analizleri – Methionin Tayini (Titrimetrik) Toplam Sertlik Tayini (Spektrofotometrik) Sabunlaşmayan Madde Tayini NDF (Neutral Detergent Fibre) Tayini İyodat Analizi (Yemeklik Tuz)
Amino Asit Analizleri – Sistin ve Sistein Analizi (Enzimatik ve Spektrofotometrik) Toplam Sertlik Tayini (Titrimetrik) Saf Kristalize Jelatinde Domuz Jelatini Aranması Niasin (Nikotinik Asit) Tayini (HPLC) İyodür Analizi (Yemeklik Tuz)
Amonyak Tayini (Kalitatif) Toplam Siyanür Tayini Saflık (Bulutlanma) / Parafin Testi Niasinamid (Nikotinamid) Tayini (HPLC) İyot Sayısı Tayini
Amonyak Tayini (Tavuk Eti ve Ürünleri) Toplam Uçucu Bazik Azot Tayini (TVB-N) Saflık Analizi (Kromatografik) Nişasta Analizi Jelatin Aranması
Amonyum Azotu (Amonyak) Miktarı Tayini Trans Anetol ve Estragol Analizi Saflık Analizi (Titrimetrik) Nişasta Granüllerinin Mikroskobik Görünüşü Kafein Tayini (HPLC)
Amonyum İyonu Tayini Trans Yağ Asitleri Tayini Salisilik Asit Analizi (Gıda ve İçeceklerde) (Kalitatif) Nişasta Miktar Analizi Kafein Tayini (Spektrofotometrik)
Amprolium Analizi (Yem Ön Karışımlarında) Trihalometanlar Tayini Salisilik Asit Tayini (HPLC) Nitrat Tayini (HPLC) Kakao Yağı ve/veya Süt Yağı Tayini
Antibiyotik Aranması (ELISA) Trimetilamin (TMA) Tayini Saponin (Suni Köpürtücü) Analizi Nitrat Tayini (İyon Kromotografisi) Kalsiyum Pantotenat Tayini (HPLC)
Antibiyotik Aranması (Sütte ve Taze Ette Tarama) (Kalitatif) Tuzda Potasyum Hegzasiyanoferrat (II), (Potasyum Ferrosiyanür) (Potasyum Ferrosiyanit) Analizi Saponin Analizi (Helvada) Nitrat Tayini (Spektrofotometrik) Kalsiyum Tayini (Titrimetrik)
Antibiyotik Miktarı (LC-MS/MS) Uçar Asit Tayini (Asetik Asit Cinsinden) Şeker Bileşenleri – İnvert Şeker Analizi (Tüm Gıdalar) (Titrimetrik) Nitrit Tayini (HPLC) Karboksi Metil Selüloz Tayini (HPLC)
Asetil Metil Karbinol Testi Uçucu Madde Miktarı Tayini Şeker Bileşenleri – Laktoz Tayini (HPLC) Nitrit Tayini (İyon Kromotografisi) Karboksi Metil Selüloz Tayini (Spektrofotometrik)
Asit Sayısı / Serbest Yağ Asitliği (FFA) Tayini Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini Şeker Bileşenleri – Laktoz Tayini (Titrimetrik) Nitrit Tayini (Spektrofotometrik) Karbondioksit Tayini (CO2)
Asitlik / Toplam Asit Tayini (Sitrik, Asetik, Tartarik Asit vb. Cinsinden) Uçucu Yağ Miktarı Tayini Şeker Bileşenleri – Sakkaroz Tayini (Titrimetrik) Oksalatlar Karbonhidrat Tayini
Asitte Çözünmeyen Madde Tayini (Na2Co3 Cinsinden) Uçucu Yağların Ana Komponentleri Tayini Şeker Bileşenleri – Sakkaroz, Glukoz, Fruktoz, Maltoz Tayini (HPLC) Oksi Yağ Asitleri Miktarı Tayini Karbonize Olmuş Maddeler Tayini
Azodikarbonamit Analizi Üre Analizi Şeker Bileşenleri – Şeker Tayini (Toplam Şeker) (Titrimetrik) Oksidasyon Sayısı Tayini Karoten Tayini
Azot Miktarı Tayini Üre Tayini (Mikroskobik) Şeker Bileşenleri Tayini Oksitlenebilirlik Tayini (Sularda) Karoten Tayini (HPLC)
Azotsuz Öz Maddeler Tayini (Kurumadde + Protein + Selüloz + Kül + Yağ) Üreaz Aktivitesi Tayini Selüloz ve Ham Selüloz Tayini Oktil Gallat Tayini (HPLC) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Benzen Tayini UV’de Özgül Absorbans Tayini Serbest Klor Tayini Oleuropein Tayini Klor Analizi (Unlarda)
Benzo(a)piren Tayini Vinil Klorür Tayini Sibutramin Hydroklorit Tayini (HPLC) Organik Asit Analizi (HPLC, Her Biri İçin) Klorat Tayini (Sularda)
Benzoik Asit Tayini (Spektrofotometrik) Vinil Klorür Tayini (Sularda) Sildenafil Citrate Analiz (HPLC) Organik ve Toplam Organik Madde Tayini Klorür (Cl-1) / Sodyum Klorür (NaCl) / Suda Çözünebilir Klorür Analizi / Tuz Tayini (Klorür ile) (Titrimetrik)
Benzoil Peroksit Analizi (Unda) (HPLC) Vitamin Analizleri (Her Bir Vitamin İçin) (HPLC) Silisik Asit Tayini (Kit İle Sularda) PAH (Polyaromatik Hidrokarbonlar) Analizi Kolajen / Et Protein Oranı Analizi (Et ve Et Ürünlerinde)
Bezelye Aranması (Fıstıklı Ürünlerde) (LC-QTOF) Yağ Asidi Etil Metil Esterleri (FAME+FAEE) ve Mumsu Maddeler (Wax) Miktarı Analizi (Zeytinyağında) Silisyum Dioksit Tayini (Kit ile Sularda) Pamuk Yağı Aranması Komponentlerin Takribi %’lerinin Tespiti (Pelet Yemler Hariç)
BHA Tayini (Butylated Hydroxy Anisole) (HPLC) Yağ Asiti Analizi Silisyum Tayini (Kit İle Sularda) Pantetol Tayini Krom (Cr+6) Tayini
BHA Tayini (Butylated Hydroxy Anisole) (Spektrofotometrik) Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini Sitrik Asit Analizi (Spektrofotometrik) Pantetol Tayini (HPLC) Ksantofil Tayini (HPLC)
BHT Tayini (Butylated Hydroxy Toluene) (HPLC) Yağ Tayini (Çekirdeksiz Kuru Üzüm) Sitrik Asit Tayini (HPLC) Parafin Testi (HPLC) Kükürtdioksit (SO2) / Sodyum Metabisülfit Analizi
BHT Tayini (Butylated Hydroxy Toluene) (Spektrofotometrik) Yağ Tayini (Toplam) (Hayvansal Yağ İçeren Ürünler) Sodyum Karbonat Aranması (Kalitatif) PCB Kalıntısı Analizi Külde Alkalilik Tayini (KOH cinsinden)
Bikarbonat Tayini Yağ ve Gres Tayini Solvent Analizi (Yağlarda) Peroksidaz Aktivitesi Tayini Kuru ve Yarı Kuru Domateslerde Hepatit A Virüsü Tespiti Analizi
Bitkisel Gelişmeyi Düzenleyici Tayini (GC) Yağ ve Ham Yağ Tayini Sorbik Asit Tayini (Spektrofotometrik) Peroksit Değeri Tayini ve Sayısı Laktik Asit Tayini (HPLC)
Bitkisel Gelişmeyi Düzenleyici Tayini (LC-MS/MS) Yağlarda Antioksidan Maddelerin Tayini (BHA, BHT, PG, OG, TBHQ) HPLC İle Analizi Sorbik Asit ve/veya Benzoik Asit ve Esterleri Tayini (Sodyum Benzoat ve/veya Potasyum Sorbat vb) (HPLC) Pestisit Tayini – Dithiokarbamat Grubu Lesitin Tayini (HPLC)
Bitkisel Ürün Bileşimlerinde Tek veya Karışım Halinde Bulunan Aktif Farmasötik Bileşenlerin Tayini (LC-MS/MS) Yağsız Kakao Kitlesi Tayini Sterol Kompozisyonu Tayini Pestisit Tayini – Ethephon Likopen Tayini
Bitkisel Ürün Bileşimlerinde Tek veya Karışım Halinde Bulunan Aktif Farmasötik Bileşenlerin Tayini (Q-TOF/MS) Yapay Tatlandırıcılar Tayini Stigmastadien Miktarı Analizi (Rafine Bitkisel Yağların Tespiti) (Sızma Zeytinyağında) Pestisit Tayini – Yüksek Polarlı Magnezyum Tayini (Titrimetrik)
Bitkisel Yağ Aranması (Süt ve Süt Ürünlerinde) Yapay Tatlandırıcılar Tayini – Asesulfam K (HPLC) Sülfat (SO4-2) Tayini Pestisit Tayini (GC, GC-MS, GC-MS/MS) Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon – %95 Etil Alkol Ekstraksiyonu
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Yapay Tatlandırıcılar Tayini – Aspartam (HPLC) Sülfit Tayini Pestisit Tayini (LC-MS, LC-MS/MS) Boya Aranması (Kalitatif)
Bor Tayini Yapay Tatlandırıcılar Tayini – Dulcin (HPLC) Susam Yağı Aranması Petrol Eter Ekstraktı Analizi Boya Geçirgenliği Tayini (Herbir Boya İçin)
Borik Asit (Boraks) Analizi Yapay Tatlandırıcılar Tayini – Sakkarin (HPLC) Yarı Kuruyan Yağlar Deneyi Polar Madde Tayini Boya Miktarı Analizi (HPLC)
Yüzey Aktif Maddeler Tayini (MBAS) (Kullanım Sularında) Yapay Tatlandırıcılar Tayini – Siklamat (HPLC) Yüksek Alkollerde Fusel Maddeler Tayini (HPLC) Boyada Saflık Tayini (Herbir Boya İçin) Boya Miktarı Analizi (LC-MS/MS)
Zehirlilik Seyrelme Faktörü Tayini Yapay Tatlandırıcılar Tayini – Sorbitol (HPLC) Boyar Madde Analizi – Brillant Yeşili (LC-MS/MS) Boyar Madde Analizi – Kristal Viyole (LC-MS/MS) Boya Miktarı Analizi (Spektrofotometrik) (Herbir Boya İçin)