Üretim ve teknoloji gelişim gösterdikçe elektriğe olan talepte doğru orantılı olarak artmaktadır. Elektrik tüketiminin çoğalması ise beraberinde enerji kaynakları sorunlarını ve enerji sarfiyatında hassasiyet yönündeki çalışmaları getirmektedir. Günümüzde ülkeler arası resmi olarak ilan edilmemiş enerji savaşları yaşanmakta ve toplumlar, yenilenebilir enerji kaynakları gibi farklı alternatiflere yönelmektedir.

Konun bir başka boyutu ise elektrik kullanımları sebebi ile ortaya çıkan ve bireylerin can ve mal güvenliğini tehdit eden problemlerin ortaya çıkmasıdır. Hayatımızın birçok alanında kullandığımız cihazlar elektrik ile çalışmaktadır. Bu cihazların bir bölümünde, insan hayatı için risk oluşturan akım ve gerilimler bulunmaktadır. Bu cihazların zarar vermeden güvenli olarak kullanımını biçimlendirmek amacı ile bir dizi elektriksel testler uygulanmaktadır. Elektronik ve elektrikli cihazlar üreticileri, cihazları satışa sunmadan önce, hatta imalatın çeşitli evrelerinde, bu tehlikeleri oluşturan riskleri ortadan kaldıracak önlemleri tasarlamış ve bu önlemleri uygulamış olması gerekmektedir. Test kuruluşları ve laboratuvarları tarafından yapılan elektriksel testler, ilgili yasal yönetmelikler ve ilgili standartların tespit ettiği kriterlerde yapılmaktadır.
Günümüzde gerçekleştirilen başlıca elektriksel testleri şunlardır: LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi testi, EMC (Electromagnetic compatibility) Elektromanyetik Uyumluluk testi, kaçak akım testi ,topraklama testleri, yüzeysel kaçağa karşı koruma testi, gerilim testi, yüzey gerilimi testi, izolasyon direnci testi, iletken direnci ölçümü, gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi, yüksek gerilim testi, giriş gücü ve akımı testi, ısınma testi, neme dayanıklılık testi, deşarj testi ve kızaran tel testi olağandışı çalışma testi, muhafaza koruma sınıfı testi vb. bir çok sayamadığımız test ve deneyler bulunmaktadır.

Çağımızda elektriksel güvenlik terimi üzerinde çok durulmaktadır. Elektrikli veya elektronik ürünleri kullanan bireylerin, gerilim ve akım gibi insan sağlığı düşünüldüğünde risk oluşturan elektriksel kriterlerden korunmasını sağlamak için gösterilen çabalara elektriksel güvenlik (electrical safety) denmektedir. özellikle üretim tesislerinde veya çeşitli büyüklüklerdeki fabrikalarda kullanılan cihazlarda tasarımsal ve uygulama problemleri varsa, bu cihazları kullanan operatörlerin sağlığı risk altında demektir. Bu nedenle tüm elektrikli ve elektronik cihazların test edilmesi ve olası risklerinin belirlenmesi ve önlemlerin alınması gerekmektedir.
Durumu özetleyecek olursak, elektriksel test ve deneyler, elektrikli ve elektronik cihazların ve bunları kullanan bireylerin maruz kaldığı elektriksel gerilimlerini, akımlarını ve bu cihaza ait kompenentlerin direnç değerlerini belirlemek ve bu değerlerin yayınlanmış Standard ve normlara uygun olup olmadığını tespit etmek amacı ile yapılmaktadır.

Hizmet veren birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz da hizmetlerde ve ürünlerde güvenilirliği temin etmek ,insan ve toplum sağlığı bakımından riskleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaya yönelik olarak çeşitli test, analiz, ölçüm ve kontrol hizmetleri sağlamaktadır.
Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik 2014/35/AB (eski 2006/95/AT)

LVD (Low Voltage Directive) Alçak Gerilim Direktifi Yönetmeliğinin amacı, ulusal pazarın sürmesini sağlarken piyasadaki elektrikli cihazların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini üst seviyede koruyan yeterliliklere sahip olmasına ilişkin kriter ve kontrolleri belirlemektir.
LVD Yönetmeliği, Ek-II’de sıralanan cihaz ve şartlar dışında, alternatif akım için 50 V – 1000 V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli cihazları kapsar.

EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik teçhizatı – Bölüm 1: Genel kurallar
EN 60335-1 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
EN 61010-1 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri – Bölüm 1
EN 60034-1 Döner elektrik makinaları – Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans TS 3205
EN 60601-1 Elektrikli Tıbbi Cihazlar-Bölüm 1:Genel Güvenlik Kuralları
TS EN 60065 Güvenlik kuralları – Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar
TS EN 62031 LED modülleri – Genel aydınlatma için – Güvenlik ile ilgili özellikler
TS IEC 62560 Lambalar – Kendinden balastlı LED lambaları – Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan
TS EN 62040-1 Kesintisiz Güç Sistemleri -Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları

Bu Hizmetimiz İle İlgili Fiyat Teklifi Almak İçin Tıklayınız.