CE belgesi

Elektrikli ürünlerde Uluslararası standartlara uygunluk nasıl sağlanır? Uygulanan Başlıca direktifler nelerdir?

Teknolojinin gelişmesi ve elektriğin yaşamımızda temel yapı taşı haline gelmesi sonucunda, elektrik ile çalışan teçhizat-cihaz ve makinaların birbirlerini etkileme olasılığı yüksektir. İnsan, hayvan ve çevre ile etkileşimde olan elektrikli ürünlerin zarar vermemesi için güvenlik önlemlerinin tasarlanması ve ilgili standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Ürünlere uygulanacak testlerin tanımlanmış olduğu standartlar sürekli olarak geliştirilmektedir. Revize edilmiş ve yayınlanmış standartlara uygunluğun tespiti için yapılması gereken ilk adım ürünlerin bu standartlara uygunluğunun test edilmesidir.

Başta Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere, bu ülkeleri örnek alan bir çok ülkede, elektrik ile çalışan ürünlerin ithalatta, ihracatta ve piyasada serbest dolaşımı için bağımsız / akredite laboratuvar ve belgelendirme kuruluşlarınca uygulanmış testlere ilişkin raporlar, teknik dosya, standarda uygunluğunu gösterir belge veya uygunluk beyanı talep etmektedir.

İlgili direktife ait harmonize standartlardan test ve belgelendirme yapılmamış ürünlerin piyasada dolaşımının yasak olması, gümrüklerden geçmesini de engellemektedir. Ürünlerin gümrüklerden geçişi gerekli dokümanların olmamasından kaynaklı olarak engellenmekte, bu durum ihracatçı ve ithalatçı için ekstra para, zaman ve kaynak kaybına neden olmaktadır.

Malum gümrük şartlarında ürünün bir gün dahi gecikmesi yüksek ücretlerin ödenmesine, firma açısından iş ve itibar kaybına sebep olmaktadır.

Bu olumsuz durumun önüne geçmek test ve belgelendirme sürecinin sağlıklı yürütülmesiyle mümkündür. CE işaretleme, ilgili temel testlere kısaca değinmek isteriz.

 

LVD Direktifi ve Testleri ;  (Low Voltage Directive ) olarak literatüre geçen Alçak gerilim direktifi ülkemizde 2014/35/EU (eski adıyla 2006/95/EC) yönetmeliği ile yasalaştırılmıştır.

Alternatif akım için 50 V – 1000 V, doğru akım için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli cihazlarının CE işareti taşıması için öncelikle Alçak Gerilim Direktifi standartlarına uygunluğunun test edilerek belirlenmesi gerekmektedir.

2014/35/EU direktifi altına birçok standart bulunmaktadır. Bir makinin LVD direktifine uygunluğunun tespiti için yapılması gereken testin EN 60204-1 Makinelerde Elektriksel Güvenlik standardına uygun şekilde yapılarak raporlanması gerekmektedir. Bir aydınlatma ürününün LVD direktifine uygunluğunun belirlenmesi için EN 60598-1 standardına uygun olarak test edilmesi ve raporlanması gerekmektedir.

Bu iki örnekte belirtildiği gibi öncelikle elektrikli ürünün hangi standarda girdiğinin belirlenmesi gerekmektedir.

 

EMC Direktifi ve Testleri ;  Elektro manyetik uyumluluk anlamına gelen direktif, Ülkemizde; 2014/30/AB (eski adıyla 89/336/EEC) sayılı Elektromanyetik Uyumluluk direktifi ile yasallaştırılmıştır.

Ürünün yaymış olduğu elektromanyetik etkenlerin ortamda çalışan diğer cihazları etkilememesi veya ortamda bulunan diğer cihazların yaymış olduğu elektromanyetik etkilerin ürünü etkilememesini konu alan test sürecidir. Cihazların çalışma ortamlarında birbirinden etkilenmeden çalışmaları elektromanyetik uyumluluk olarak adlandırılmaktadır.

Elektromanyetik uyumluluğu olumsuz etkileyen başlıca komponentler ; kalitesiz kablolar, elektromekanik cihazlar, indüktörler, baskı devre elemanları, bağlantı noktası sızıntıları , kondansatörler, sayısal devre elemanları gibi örneklendirebiliriz.

EMC testlerinde cihazın; diğer cihazlara girişimde bulunmadığı, diğer cihazlardan sebepli girişimlere karşı bağışıklığının olması, kendi içinde girişime sebep olmaması ( öz uyumluluk) gibi kriterleri sağlayıp sağlamadığına bakılır. Referans Standartlar ile bağımsız akredite laboratuvar tarafından teste tabi tutulan sistemlerin raporlaması yapılarak standardı karşılayıp karşılamadığı belirtilir. Standardı karşılamaması durumunda üründe gerekli düzenlemeleri yapılarak Ticarette temel öğelerden biri olan “Sürekli İyileştirme” de sağlanmış olur.

 

Leave a Comment